Anmeldelse

Anmeldelse En anmeldelse (efter det tyske ‘anmelden’: give en melding om, gøre opmærksom på) er en tekst om en tekst, idet en anmeldelse er en artikel, der forholder sig til en aktuel udgivelse (en bog, en film, et kunstværk fx) som anmelderen karakteriserer og vurderer. Recension er en ældre betegnelse for anmeldelse, og i Sverige […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Erik Svendsen
Et godt sted at læse videre

Barlyng, Marianne & Himmelstrup, Kristian (red.) (2013). Spring nr. 33. Særnummer om anmelderi. København: Forlaget Spring

Chong, Phillipa (2020). Inside the Critics Circle. Book Reviewing in Uncertain Times. Princeton, NJ: Princeton University Press

Christensen, Anne Middelboe (2012). Begejstring og brutalitet. København: Informations Forlag

Lund, Niels & Skyum-Nielsen, Erik (red.) (2024). Læselyst og skrivekløe. Dansk kulturjournalistik og litteraturhistorie. København: Spring

Reference

Blanchot, Maurice (1963/1992). “Hvad er der med kritikken?” Den Blå Port, nr. 23

Bredsdorff, Thomas; Jørgensen, John Chr. & Klysner, Finn (red.) (1983). Anmelderi. Teater og litteratur i pressen siden 1880. København: Fremad

Collins, James (2010). Bring on the Books for Everybody: How Literary Culture Became Popular Culture. Cambridge: Polity Press

Forser, Tomas (2002). Kritik av kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik. Uddevalla: Anthropos

Handesten, Lars (2014). Bestsellere. En litteratur- og kulturhistorie om de mest solgte bøger i Danmark. København: Forlaget Spring

Handesten, Lars (2018). Litteraturen rundt. Aktører i det litterære felt. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Handesten, Lars (2024). “Litteraturkritikkens krise. En debriefing”. I: Lund, Niles & Skyum-Nielsen, Erik (red.). Læselyst og skrivekløe: Dansk kulturjournalistik og litteraturhistorie. København: Forlaget Spring

Hansen, Carsten (red.) (1997). Anmeldelsens teori og praksis. Hermes skriftserie. Århus: Handelshøjskolen

Jørgensen, John Chr. (1994a). Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720-1906. København: Fisker og Schou

Jørgensen, John Chr. (1994b). Dagbladskritikeren. Essays om at skrive, redigere og analysere boganmeldelser. København: Fisker og Schou

Jørgensen, John Chr. (1996). “Recensionens retorik”. Kritik, nr. 120

Kristensen, Tom (1940/1953). “Kritiker eller Anmelder”. Oprindelig i Politiken, optrykt i Til Dags Dato. København: Gyldendal

Lagercrantz, Olof (1985). Om konsten att läsa och skriva. Stockholm: Wahlström & Widstrand

McDonald, Ronan (2007). The Death of the Critic. London: Continuum

Riis, Johanes (2013). “Nogle tendenser I dagbladskritikken”. Spring, nr. 33

Rubow, Paul V. (1921/1970). Dansk litterær kritik i det nittende aarhundrede indtil 1870. København: Munksgaard

Rösing, Lilian Munk (1992). “Konstruktiv kritik. Om den tidlige romantiks forståelse af kunstkritikken”. Den Blå Port, nr. 23

Rösing, Lilian Munk (2007). “Hvad er kritikk?” Kritiker, nr. 7

Stidsen, Marianne (red.) (2018). Levende litterater. Samtaler om kritikkens guldalder. København: U Press

Svendsen, Erik (2024). “Litteraturkritiker og/eller litteraturanmelder? Plus lidt om postkritik”. I: Lund, Niles & Skyum-Nielsen, Erik (red.). Læselyst og skrivekløe: Dansk kulturjournalistik og litteraturhistorie. København: Forlaget Spring

Urban-Halle, Peter (2013). “Om litteraturkritikkens tilstand i Tyskland”. Spring, nr. 33