2024:

Anmeldelse af Erik Svendsen

Intrige af Annemette Hejlsted

Dramaturgi af Ulla Kallenbach

Episk teater af Solveig Gade

Fænomenologi af Anita Nell Bech Albertsen

2023:

Fortalt tid og fortælletid (narrativ hastighed) af Gorm Larsen

Eventyr af Ivy York Möller-Christensen

Ironi af Jacob Bøggild

Monolog (drama) af Ulla Kallenbach

Versdrama af Ulla Kallenbach

Absurd drama af Ulla Kallenbach

Symbol og allegori af Peter Stein Larsen

Komedie af Bent Holm

Børnelitteratur af Nina Christensen

Postdramatisk teater af Laura Luise Schultz

Think aloud-litteraturdidaktik af Peter Kaspersen

Ideologikritik af Henrik Kaare Nielsen og Erik Svendsen

Frankfurterskolen/kritisk teori af Henrik Kaare Nielsen

2022:

Fortælling (genre) af Henrik Zetterberg-Nielsen

Metrik af Erik Skyum-Nielsen

Rytme af Erik Skyum-Nielsen

Salme af Erik Skyum-Nielsen

Sang af Erik Skyum-Nielsen

Økokritik af Jens Kramshøj Flinker

Figurer af Jacob Bøggild

­Billedsprog (troper) af Peter Stein Larsen

Undersøgende litteraturundervisning af Tom Steffensen

Postmodernisme af Erik Svendsen

2021:

Radioteater (hørespil, radiodrama) af Anna Lawaetz

Roman af Anker Gemzøe

Literacy (i litteraturundervisning) af Kristine Kabel

Oplysning af Jens Bjerring-Hansen

Modernisme af Peter Stein Larsen

Sentimentalisme af Henrik Blicher

Kortprosa af Aldona Blaszczyk

Fantasy for børn af Anna Karlskov Skyggebjerg

Læsedrama af Ulla Kallenbach

2020:

Young adult af Anne Lund Gillesberg

Jiddisch litteratur af Jan Schwarz

Novelle af Annemette Hejlsted

Pietisme af Erik Skyum-Nielsen

Upålidelig fortæller af Per Krogh Hansen

Nykritik af Peter Stein Larsen

Nærlæsning af Peter Stein Larsen

Essay af Per Dahl

Metafiktion af Anker Gemzøe

Ballade af Sven Hakon Rossel

Paratekst af Stefan Kjerkegaard

Historisk roman for børn af Anna Karlskov Skyggebjerg

Faglitteratur for børn af Anna Karlskov Skyggebjerg

Versnovelle af Annemette Hejlsted

Ugebladsnovelle af Annemette Hejlsted

Short story af Annemette Hejlsted

Fortælling (modus) af Annemette Hejlsted

Aforisme af Annegret Heitmann

Lejlighedsdigtning af Lasse Stein Holst

Editionsvidenskab (editionsfilologi) af Johnny Kondrup

Antikken af Christian Dahl

Myte af Sofie Kluge

Karakter og karakterisering af Per Krogh Hansen

Fiktionalitet af Henrik Zetterberg-Nielsen

Litteratursamtale af Kristine Kabel