Om leksikonet

Samfundslitteraturs Litteraturleksikon er et digitalt opslagsværk, der forklarer centrale begreber, metoder, fænomener og genrer inden for litteraturen.

Leksikonet giver læseren et overblik over det litteraturvidenskabelige felt og forskningsbaserede opslag med litteraturhenvisninger og forslag til videre læsning.

Leksikonet er skrevet og redigeret af fremtrædende faglige specialister fra især Danmark. Opslagene dækker både klassiske emner og nye tendenser fra litteraturforskningen.

Leksikonet er et uundværligt opslagsværk for alle, der arbejder med litteratur og dansk sprog.

Redaktion

Annemette Hejlsted annemette@hejlsted.dk

Gorm Larsen gormlarsen@hum.aau.dk

Erik Svendsen evs@ruc.dk

Rasmus Bojesen rbo@samfundslitteratur.dk

Emneredaktører

Børnelitteratur: Annemette Hejlsted annemette@hejlsted.dk

Drama, dramatik: Ulla Kallenbach ulla.kallenbach@uib.no

Genre: Jens Lohfert Jørgensen jenslj@hum.aau.dk

Litteraturformidling, litteraturpædagogik: Thomas Thurah thomas.thurah@c.dk

Litteraturhistorie: Torben Jelsbak tjelsbak@hum.ku.dk

Lyrik, retorik, stilistik: Peter Stein Larsen og Louise Mønster pstein@hum.aau.dk, louise@hum.aau.dk

Metode, almen litteraturteori: Bo Jørgensen bojoerg@hum.ku.dk

Narratologi, fiktion, forfatter: Gorm Larsen gormlarsen@hum.aau.dk

Sådan citerer du

Vi anbefaler denne måde: Kluge, Sofie (2020). ”Myte”. I Hejlsted, Annemette, Gorm Larsen og Erik Svendsen (red.). Litteraturleksikon (https://www.sllitteraturleksikon.dkKøbenhavn: Samfundslitteratur.

Tilpas selv til det system, du bruger.

Det er under hvert opslag noteret, hvornår det er udgivet. Se yderligere om udgivelsesår i kolofonen i ”Om leksikonet” og i ”Nyeste opslag”.

Kolofon

Annemette Hejlsted, Gorm Larsen og Erik Svendsen (red.):

Litteraturleksikon

Version 1 – 2020

© Samfundslitteratur

Design og produktion: Samfundslitteratur

ISBN: 978-87-593-2869-9

ISSN: 2597-0542

Samfundslitteratur, Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C

Litteraturleksikon har modtaget støtte til etableringen fra Lademanns Fond.

info@samfundslitteratur.dk

Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere andet end korte citater.

Kontakt

Vi modtager meget gerne feedback på Litteraturleksikon.

Har du ønsker til nye opslag eller kommentarer til eksisterende, kontakt venligst redaktør Rasmus Bojesen: rbo@samfundslitteratur.dk