Arena-modernisme

Arena-modernisme Arena-modernisme er en litteraturhistorisk betegnelse for en social gruppering og æstetisk position i efterkrigstidens danske litteratur, knyttet til forlaget Arena. Arena, Forfatternes Forlag blev stiftet i 1953 af K.E. Hermann og fungerede frem til 1982 som et selvstændigt og ikke-kommercielt forlag, fra 1974 med hjemsted på Hald Hovedgaard ved Viborg. Fra 1983 til 1988 […]

Log ind for at læse videre.
Reference

Andersen, Jørn Erslev (2005). “Hinsides hovedsporet. Om Arena- og Haldlitteraturen som det vigtigste moderne gennembrud i dansk litteraturhistorie siden 1945”. Bogens Verden, nr. 4, s. 12-17

Egebak, Niels (1969). Beckett Palimpsest. Et bidrag til skriftens fænomenologi – en semiologisk analyse. Fredensborg: Arena, 1969

Godtfeldt, Hanne (2018). Cecil Bødker som Arena-modernist. Hellerup: Forlaget Spring

Hermann, K.E. (2005). “At bringe noget nyt frem”. I: Davidsen, Maria m.fl. (red.): Peter Seeberg og Hald. København: Gyldendal/Syddansk Universitetsforlag, s. 164-89

Rasmussen, Anders Juhl (2012). Arena-modernisme. En position i dansk litteratur. København: Gyldendal

Rasmussen, Anders Juhl og Kroman, Thomas Hvid (2011). Arena-information. Et kapitel i dansk forlags- og litteraturhistorie. København: Arena

Richardson, Brian (2006). Unnatural Voices. Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction. Columbus: Ohio State University Press

Richardson, Brian (2015). Unnatural Narrative. Theory, History, and Practice. Columbus: Ohio State University Press

Skyum-Nielsen, Erik (1982). Modsprogets Proces. Fredensborg: Arena

Sørensen, Jens Smærup (2003). “Arena 50 år” (Set 3. juli 2019)