Autofiktion

Autofiktion Autofiktion blev ved sin fremkomst defineret rent genremæssigt: ved kombinationen af navneidentitet mellem forfatter, fortæller og hovedperson i en bog, som på omslaget samtidig bærer betegnelsen roman. En sådan ”krydsning” af selvbiografi med fiktion var i 1975 på forhånd blevet afvist som utænkelig af den franske genreteoretiker Philippe Lejeune i hans gennembrudsværk, Le Pacte autobiographique. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Poul Behrendt
Et godt sted at læse videre

Behrendt, Poul & Bunch, Mads (2015). “Introduktion.” I: Selvfortalt: autofiktioner på tværs: prosa, lyrik, teater, film. København: Dansklærerforeningens Forlag

Hundahl, Anne Birgitte (2019). Autofiktion. Lokaliseret på https://litteratursiden.dk/temaer/autofiktion

Reference

Behrendt, Poul (1974). Viljens former. Augustin – Goethe – Grundtvig. København: Fremad

Behrendt, Poul (2006). Dobbeltkontrakten. En æstetisk nyddannelse. København: Gyldendal

Behrendt, Poul & Bunch, Mads (2015). Selvfortalt: autofiktioner på tværs: prosa, lyrik, teater, film. København: Dansklærerforeningens Forlag

Behrendt, Poul (2019). Fra skyggerne af det vi ved. Kunst som virkelighedsproduktion. København: Rosinante

Claudia, Gronemann (2019). “Autofiction.” I: Wagner-Egelhaaf, Martina (red.). Handbook of Autobiography. Volume 1: Theory and Concepts. Berlin, De Gruyter, s. 241-246

Gasparini, Philippe (2008). Autofiction. Une aventure du langage. Paris: Seuil

Kjerkegaard, Stefan & Myrup Munk, Anne (2013). “Litterær selvfremstilling og autofiktion i en skandinavisk optik.” I: Bunch, Mads (red.). Millenium - Nye retninger i nordisk litteratur. Hellerup, Forlaget Spring, s. 325-348

Kjerkegaard, Stefan (2019). Nøgen nedad Ballerup Boulevard: Autofiktion, ærlighed og etik. Lokaliseret på https://litteratursiden.dk/artikler/nogen-nedad-ballerup-boulevard-autofiktion-aerlighed-og-etik

Lejeune, Philippe (1975). Le Pacte autobiographique. Paris: Seuil

Worthington, Marjorie (2018). The Story of “Me": Contemporary American Autofiction. Lincoln; London: University of Nebraska Press