Ballade

Ballade Ballade (italiensk: ballata af ballare: at danse) er oprindelig et kort, lyrisk digt, i reglen af erotisk indhold, som blev sunget til dans, men er senere brugt både om forskellige kunstdigte og om musikalske kompositioner. Som digtform er balladen kendt siden 1200-tallet i de romanske lande og blev benyttet både af Dante Alighieri og […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Sven Hakon Rossel
Et godt sted at læse videre

Midbøe, Hans (1946). Romantikkens balladediktning. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
Northcote, Sydney (1942). The Ballad in Music. London: Oxford University Press
Weißert, Gottfried (1980). Ballade. Stuttgart: Metzler