Barok

Barok ‘Barok’ er betegnelsen for en strømning i europæisk kunst og litteratur mellem renæssancen og oplysningen. Kulturhistorisk har strømningen tilknytning til den absolutistiske periode og beskrives ofte som en stil, der forherliger kirke- og kongemagt. Barokkunsten har en klar repræsentativ funktion i forhold til begge disse institutioner, men dens afbildning af magten præges snarere af […]

Log ind for at læse videre.
Forfattere Sofie Kluge
Reference

Alewyn, Richard (1957). Aus der Welt des Barock. Stuttgart: Metzler

Benjamin, Walter (1928). Ursprung des deutschen Trauerspiels. Berlin: Rowohlt

Brøndsted, Holger (1957). Spansk Aandsliv i Guldalderen. København: Gyldendal

Brøndsted, Holger (1964). Magt og Moral. En Studie i den spanske Barok . København: Gyldendal

Bukdahl, Else Marie (1998). The Baroque. A Recurrent Inspiration . København: Royal Danish Academy of Fine Arts

Croce, Benedetto (1925). “Il concetto di barocco”. I: La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. , s. 129-143

Cysarz, Herbert (1923). “Vom Geist des deutschen Literatur-Barocks.” Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft Und Geistesgeschichte, 1, s. 243-268

D’Ors, Eugenio (1935). Lo Barroco. Madrid: Aguilar

Færch, Christina Holst (2019). Smædeskrifter, sladder og erotiske vers i 1700-tallet. Hans Nordrups forfatterskab – med et udvalg af hans digte København: Museum Tusculanums Forlag

Garber, Klaus, van Ingen, Ferdinand, Kühlmann, Wilhelm & Weiss, Wolfgang (red.) (1991). Europäische Barock-Rezeption. Bind I-II. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag

Greer, Margaret (1991). The Play of Power. Mythological Court Dramas of Calderón de la Barca. Princeton: Princeton University Press

Hatzfeld, Helmuth (1964). Estudios sobre el barroco. Madrid: Gredos

Hübscher, Arthur (1922). “Barock als Gestaltung antithetischen Lebensgefühls. Grundlegung einer Phraseologie der Geistesgeschichte.” Euphorion, 24, s. 517-562, 759-805

Kluge, Sofie (2008). “Det barokke monster. Om æstetiske fordomme og Góngoras Polifemo”. Apparatur, 16 (7), s. 96-104.

Malm, Mats (2004): Det liderliga språket : poetisk ambivalens i svensk “barock.”. Stockholm: Symposion

Niefanger, Dirk (2005). Geschichtsdrama der Frühen Neuzeit 1495-1773. Berlin: De Gruyter

Nielsen, Erik A. (2010). Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom. København: Gyldendal

Olds, Katrina B. (2015). Forging the Past. Invented Histories in Counter-Reformation Spain. New Haven: Yale University Press

Panofsky, Erwin (2005). Was ist Barock? Redigeret af Michael Glasmeier og Johannes Zahlten. Hamborg: Philo & Philo Fine Arts

Popper, Nicholas (2012). Walter Ralegh’s “History of the World” and the Historical Culture of the Late Renaissance. Chicago: University of Chicago Press

Raymond, Marcel (1955). Baroque et Renaissance poétique. Paris: José Corti

Rousset, Jean (1954). La littérature de l’âge Baroque en France. Circe et le paon. Paris: José Corti

Storstein, Eira & Sørensen, Peer E. (1999). Den barokke tekst. Viborg: Dansklærerforeningens Forlag

Strich, Fritz (1965). “Der lyrische Stil des siebzehnten Jahrhunderts.” I: Alewyn, Richard (red) Deutsche Barockforschung. Dokumentation einer Epoche. Köln: Kiepenheuer & Witsch, s. 229-259

Tapié, Victor-Lucien (1974). Le Baroque. Paris: Presses universitaires de France

Thomsen, Ejnar (1971 [1935]). Barokken i dansk digtning. København: Munksgaard

Vedel, Valdemar (1914). “Den digteriske Barokstil omkring Aar 1600”. Edda , 2, s. 7-40

Weisbach, Werner (1921). Der Barock als Kunst der Gegenreformation. Berlin: Paul Cassirer

Wellek, René (1946). “The Concept of Baroque in Literary Scholarship.”The Journal of Aesthetics and Art Criticism , 5 (2), s. 77-109

Wölfflin, Heinrich (1888). Renaissance und Barock: Eine Untersuchung über Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien . München: Bruckmann