Bibliotek

Bibliotek Ordet kommer af det græske bibliotheke, der er en sammenstilling af biblion (’bog’) og theke (’lager’). ’Bibliotek’ er hermed betegnelsen for en bogsamling eller den bygning eller det lokale, hvor bogsamlingen opbevares. I dag er biblioteker ikke blot kendetegnet ved at være samlinger af bøger, da de også kan indeholde andre medier som håndskrifter, […]

Log ind for at læse videre.
Et godt sted at læse videre

Jochumsen, Henrik (2017). “Biblioteket gennem 100 år – Indhold, rammer og relationer.” I: Laskie, Cecilie (red.). Biblioteksdidaktik. København: Hans Reitzels Forlag, s. 17-46

Laskie, Cecilie (2017) “Litteraturformidling – fra opbevaring til oplevelseslitteratur.” I: Laskie, Cecilie (red.). Biblioteksdidaktik. København: Hans Reitzels Forlag, s. 83-125

Reference

Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper Hvenegaard (2006). Folkebiblioteket under forandring. Modernitet, felt og diskurs. København: Danmarks Biblioteksforening.

Poulsen, Ann, Øhle, Jane Nørgaard, Jessen, Jeppe Bjerregaard, Nielsen, Preben Aagaard & Blaabjerg, Mads Hagel (red.) (2016). Folkebibliotekerne i tal 2015. København: Slots- og Kulturstyrelsen

Secher, Claus (1995). “Folkebibliotekerne og den litterære kvalitetsdebat i Danmark.” I: Munch-Petersen, Erland (red.). Litteratursociologi. En antologi (2. udgave). Ballerup: Dansk Bibliotekscenter, s. 150-172

Steenberg, Andreas Schack (1900). “Folkebogsamlinger. Deres historie og indretning.” Aarhus: Th. Thrues Bogtrykkeri