Billedsprog (troper)

­Billedsprog (troper) “Billedsprog” er en samlebetegnelse for figurativt sprog og billedlige udtryk. I billedsprog tillægges kendte udtryk en udvidet betydning, en sansekvalitet og en stemning, således at der ofte i billedsproget artikuleres en holdning til det emne, som en tekst omhandler. Ved siden af denne semantiske dimension vil billedsprog i mange fremstillinger, bl.a. i den […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter
Reference

Albeck, Ulla (1963). Dansk stilistik. København: Gyldendal

Bachelard, Gaston (1957). La poétique de l’espace. Paris: Les Presses universitaires de France

Benn, Gottfried (1964). “Lyrikkens problemer” [1951]. I: Glasblœseren og andre essays. København: Gyldendals Uglebøger

Brooks, Cleanth (1947). The Well Wrought Urn. Studies in the Poetic Structure. London: Harvest Books

Burke, Kenneth (1945). A Grammar of Motives. San Francisco: University of California

Friedrich, Hugo (1968). Strukturen i moderne lyrik. København: Arena

Genette, Gérard (2001). “Metonymi hos Proust”. K&K, 92 (31)

Hansen, Per Krogh & Holmgaard, Jørgen (red.) (1997). Billedsprog. Holte: Medusa

Jakobson, Roman (1996). “To aspekter af sproget og to typer afatisk forstyrrelse”. K&K, 78 (25)

Kittang, Atle & Aarseth, Asbjørn (1998). Lyriske strukturer [1968]. Oslo: Universitetsforlaget

Larsen, Peter Stein (2003). “Metonymien i moderne lyrik”. K&K, 31 (92)

Larsen, Peter Stein (2009). Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Larsen, Peter Stein (2012). “Troper”. I: Kjældgaard, Lasse Horne m.fl. (red.). Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Lausberg, Heinrich (1990). Handbuch der Literarischen Rhetorik. Stuttgart: Franz Steiner Verlag Man, Paul de (1982). Allegories of Reading. New Haven: Yale University Press

Mukarovsky, Jan (1971). “Om det digteriske sprog” og “To studier over det digteriske sprog” [1940]. I: Kock, Christian (red.). Tjekkisk strukturalisme. København: Munksgaard

Møller, Lis (1995). “Om figurativt sprog”. I: Møller, Lis (red.). Litteraturanalyse. Odense: Odense Universitetsforlag

Nøjgaard, Morten (1976). Litteraturens univers. Odense: Odense Universitetsforlag

Ortega y Gassét, José (1945). Menneskets fordrivelse fra kunsten. København: Gyldendal

Richards, I.A. (1965). The Philosophy of Rhetoric [1936]. Oxford: Oxford University Press Shlovskij, Viktor B. (1991). “Kunsten som grep”. I: Kittang, Atle m.fl. (red.). Moderne litteraturteori. Oslo: Universitetsforlaget

Wellek, René og Warren, Austin (1964). Litteraturteori. København: Munksgaard