Børnelitteratur

Børnelitteratur Børnelitteratur betegner, som termen siger, litteratur for børn. Denne definition indebærer spørgsmålet om, hvornår tekster regnes for litteratur for børn. Et hovedspor i børnelitteraturforskningen tager derfor udgangspunkt i at forsøge at bestemme børnelitteratur som litteratur: Hvad kendetegner børnelitteratur som tekst og som et udtryk henvendt til børn? En anden hovedvej tager derimod udgangspunkt i […]

Log ind for at læse videre.
Forfattere Nina Christensen
Et godt sted at læse videre

Børnelitteratur nu! Særnummer af tidsskriftet Passage nr. 75 (tilgængeligt via tidsskrift.dk)

Reference

Appel, Charlotte og Christensen, Nina (2023). På sporet af børn og bøger. Læsekultur og medier 1750-1850. København: Gads Forlag

Beckett, Sandra L. (2009). Crossover Fiction. London: Routledge

Birkeland, Tone; Risa, Gunvor & Vold, Karin Beate (2005). Norsk barnelitteraturhistorie. Oslo: Samlaget

Christensen, Nina (2012). Videbegær. Børnelitteratur, oplysning, dannelse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Christensen, Nina (2018) “Visuelle tekster”. I: Rye Andersen, Tore m.fl. (red.). Litteratur mellem medier. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 269-291

Grenby, Matthew O. (2012). “The Origins of Children’s Literature”. I: Grenby, Matthew O. & Immel, Andrea (red.). The Cambridge Companion to Children’s Literature. Cambridge: Cambridge University Press, s. 3-18

Gubar, Marah (2016). “Et risikabelt foretagende”. Passage, 75, s. 21-28

Henkel, Ayoe Quist (2023). Børnelitteratur i en medietid. Mellemværender mellem litteraturteorie, udtryksformer og læsere. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Kjerkegaard, Stefan (2018). “Paratekster”. I: Rye Andersen, Tore m.fl. (red.). Litteratur mellem medier. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 67-85

Larsen, Marianne Eskebæk (2022). Bogen om billedlitteratur. Analysebegreb og didaktiske perspektiver. København: Akademisk

Mygind, Sarah (2019). Børnelitteratur i transmedial bevægelse. Aarhus: Aarhus Universitet

Ommundsen, Åse Marie (2016). “Billedbøger mellem læsere”. Passage,75, s. 29-45

Ringgaard, Dan (2014). Litteratur. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Ringgaard, Dan (2018). “Litteratur”. I: Rye Andersen, Tore m.fl. (red.). Litteratur mellem medier. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 363-375

Skyggebjerg, Anna Karlskov (2011). “Er fagbøger en del af børnelitteraturen?” Nordic Journal of Childlit Aesthetics, 2 (1)

Wall, Barbara (1991). The Narrator’s Voice. The Dilemma of Children’s Fiction. Basingstoke: Macmillan

Weinreich, Torben (2004). Børnelitteratur – mellem kunst og pædagogik (2. udgave). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag