Centrallyrik og interaktionslyrik

Centrallyrik og interaktionslyrik Begrebsparret centrallyrik og interaktionslyrik lanceres i Peter Stein Larsens Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), hvor der skelnes mellem to litteraturhistoriske spor og grundformer af lyrik. Ved centrallyrik forstår man tekster med et monologisk præg, i hvilke det poetiske subjekts stemme tillægges en høj grad af autoritet og autenticitet, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Peter Stein Larsen
Reference

Larsen, Peter Stein (2009). Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Larsen, Peter Stein (2010). “Centrallyrik og interaktionslyrik i 00’erne.” Passage, 25 (63), s. 89-108

Stidsen, Marianne (2015). Den ny mimesis: virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter anden verdenskrig. København: U Press