Det formelle gennembrud

Det formelle gennembrud ”Det formelle gennembrud” er et litteraturhistorisk periodebegreb, der betegner nyere dansk litteratur. Begrebet blev første gang benyttet i 4. udgave af samleværket Danske digtere i det 20. århundrede – fra Kirsten Thorup til Christina Hesselholdt, bd. III, udgivet år 2000. Det blev brugt af redaktøren i en afsluttende litteraturhistorisk artikel, ”Det formelle […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Anne-Marie Mai
Et godt sted at læse videre

Mai, Anne-Marie (2011). Hvor litteraturen finder sted. Moderne tider 1900-2010. Bd. III. København: Gyldendal

Reference

Borup, Anne et al. (red.) (2005). Modernismen til debat. København: Gyldendal

Felski, Rita (2011). ”Context Stinks”. I: New Literary History. Vol. 42, 4

Fogt, Jan og Thurah, Thomas (red.) (2012). Ny litteraturdidaktik. København: Hans Reitzel

Kølle, Julie Bjørchmar (2008). Kortslutninger. Om avantgardestrategier hos Claus Bech Nielsen og Pablo Llambías. København: Museum Tusculanum

Larsen, Peter Stein (2015). Poesiens ekspansion. Om nordisk samtidsdigtning. Hellerup: Spring

Anne Marie Mai (2000). Danske digtere i det 20. århundrede – fra Kirsten Thorup til Christina Hesselholdt. Bd. III. København: Gad

Mai, Anne-Marie (2016). Galleri 66. En historie om nyere dansk litteratur. København: Gyldendal

Stjernfelt, Frederik og Tøjner, Poul Erik (1989). Billedstorm. Om dansk kunst og kultur på det seneste. København: Amadeus

Skyum-Nielsen, Erik (2004). Dansk litteraturhistorie 1978-2003. Århus: Systime

Rasmussen, Anders Juhl (2012). Arena-modernisme. København: Gyldendal

Rosiek, Jan (2003). Andre Spor. Studier i moderne dansk lyrik. Hellerup: Spring