Digital litteratur

Digital litteratur Digital litteratur er litteratur, som er skrevet for distribution og læsning på et programmérbart og netværkstilkoblet medium, det vil sige en computer. Det er litteratur, som i lighed med al anden litteratur er mediebetinget. Hvordan den ser ud, og hvordan den virker, er til en vis grad afhængigt af teknologien, den benytter sig […]

Log ind for at læse videre.
Et godt sted at læse videre

Prytz, Øyvind (2016). Litteratur i en digital tid. Oslo: Scandinavian Academic Press

Rettberg, Scott (2018). Electronic Literature. Cambridge: Polity Press

Rustad, Hans Kristian (2012). Digital litteratur. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademiske