Dramaturgi

Dramaturgi Dramaturgi vedrører teorier om og analyser af dramaets komposition og teatrale virkemidler. Dramaturgiens rødder rækker tilbage til Aristoteles’ Poetik (ca. 335-325 f.Kr.) og i ikke-vestlig kontekst til den indiske Nāṭyaśāstra (ca. 200 f.Kr. – 200 e.Kr.) og japanske Zeami Motokiyos (1363-1443) afhandlinger om nō-teatret. Dramaturgi defineres i nyere tid især med reference til Gotthold […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ulla Kallenbach
Et godt sted at læse videre

Bleeker, Maaike (2023). Doing Dramaturgy: Thinking Through Practice. Cham: Palgrave Macmillan

Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen K.; Hovik, Lise & Skagen, Annabella (2015). Dramaturgi: Forestillinger om teater. Oslo: Universitetsforlaget

Pfister, Manfred (1988). The Theory and Analysis of Drama. Cambridge: Cambridge University Press

Trencsényi, Katalin (2015). Dramaturgy in the Making: A User’s Guide for Theatre Practitioners. London: Bloomsbury Methuen Drama

 

Se endvidere tidsskriftet Peripeti, bl.a. i temanummeret om Dramaturgi, Årg. 5, Nr. 10 (2008)

Reference

Aristoteles (2022). Poetikken. København: Hans Reitzels Forlag

Barba, Eugenio (1985). “The Nature of Dramaturgy: Describing Actions at Work”. New Theatre Quarterly, 1, s. 75-78

Barba, Eugenio (2000). “The Deep Order Called Turbulence: The Three Faces of Dramaturgy”. TDR: Drama Review, 44, s. 56-66

Bharatamuni, Abhinavaguptācārya og Nagar, R.S. (1994). Nāṭyaśāstra. Delhi: Parimal

Bleeker, Maaike(2023). Doing Dramaturgy: Thinking Through Practice. Cham: Palgrave Macmillan/Springer

Brecht, Bertolt (1973). Om tidens teater: En ikke-aristotelisk dramatik. København: Gyldendal

Hansen, Pil (2022). Performance Generating Systems in Dance: Dramaturgy, Psychology, and Performativity. Bristol: Intellect

Harms Larsen, Peter (2003). De levende billeders dramaturgi. Bind I: Fiktionsfilm; Bind II: TV. København: DR

Kallenbach, Ulla (2018). The Theatre of Imagining: A Cultural History of Imagination in the Mind and On the Stage. London: Palgrave Macmillan/Springer

Lehmann, Hans-Thies (1999). Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main: Verlag der Autoren

Luckhurst, Mary (2006). Dramaturgy: A Revolution in Theatre. Cambridge: Cambridge University Press

Ryum, Ulla (2022). “Om den ikke-aristoteliske fortælleteknik”. Peripeti, 19, s. 126-137

Szondi, Peter (1981). Theorie des modernen Dramas. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Zeami (1971). Den hemmelige tradition i Nô. Odense: Odin Teatrets Forlag