Editionsvidenskab (editionsfilologi)

Editionsvidenskab (editionsfilologi) Edition betyder ”udgave” (via fransk fra latin editio), så direkte oversat er der tale om ”udgavevidenskab”. Det betyder videnskaben om, hvordan man genudgiver ældre litterære værker og ny- eller genudgiver litteraturhistoriske, personalhistoriske og andre historiske kilder (breve, dagbøger m.v.). Man bruger også ofte betegnelsen ”videnskabelig udgivelse” (svarende til ”scholarly editing” på engelsk). Man […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Johnny Kondrup
Et godt sted at læse videre

Kondrup, Johnny (2011). Editionsfilologi. København: Museum Tusculanums Forlag

Fraistat, Neil & Julia Flanders (red.) (2013). The Cambridge Companion to Textual Scholarship. Cambridge: Cambridge University Press

Plachta, Bodo (2020). Editionswissenschaft. Handbuch zu Geschichte, Methode und Praxis der neugermanistischen Edition. Stuttgart: Hiersemann

Reference

Rubow, Paul V. (1938). Den kritiske Kunst. En Afhandling om filologisk Litteraturforskning. København: Gyldendal

Wellek, René & Warren, Austin (1949). Theory of Literature. New York: Harcourt, Brace & Company