Enjambement

Enjambement Enjambement (af fransk enjamber, skræve over) kaldes også på dansk versbinding, og de to betegnelser illustrerer klart, hvad der er på færde. Ved enjambement fortsætter sætningen og dermed meningen over versets kant og afsluttes først i næstfølgende vers. Sætningen skræver altså over versene og binder dem dermed sammen. At sætningen fortsætter efter versets slutning […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lis Møller
Reference

Greene, Roland, Cushman, Stephen, Cavanagh, Clare, Ramazani, Jahan & Rouzer, Paul (red.) (2012). The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (4. udgave). Princeton: Princeton University Press

Kjørup, Frank (2003). Sprog versus sprog. Mod en versets poetik. København: Museum Tusculanums Forlag