Episk teater

Episk teater Episk teater betegner teaterformer, der igennem inddragelse af fortællende elementer forstyrrer etableringen af en om sig selv lukket dramatisk virkelighed. Episke elementer indbefatter bl.a. kommenterende kor, prolog, epilog, afsides replikker, fortællende monologer og lyriske passager. Brugen af sådanne elementer etablerer et kommunikationslag, der eksplicit henvendt til publikum kommenterer på eller ligefrem afbryder den […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Solveig Gade
Et godt sted at læse videre

Benjamin, Walter (1997 [1939]). “Hvad er det episke teater?” Passage – Tidsskrift for Litteratur og Kritik, 12 (27), s. 35-42. doi.org/10.7146/pas.v12i27.3980

Brecht, Bertolt (1973). Om tidens teater. København: Gyldendal

Lehmann, Hans-Thies (2006). Post-dramatic Theatre. London/New York: Routledge

Piscator, Erwin (1970). Det politiske teater. Holsterbro: Odin Teatret

Shklovsky, Victor (1990 [1929]). Theory of Prose. Champaign, Ill.: Dalkey Archive Press.

Szondi, Peter (1987). Theory of the Modern Drama. Cambridge: Polity

Reference

Benjamin, Walter (1997 [1939]). “Hvad er det episke teater?” Passage – Tidsskrift for Litteratur og Kritik, 12 (27), s. 35-42. doi.org/10.7146/pas.v12i27.3980

Brecht, Bertolt (1973). Om tidens teater. København: Gyldendal

Shklovsky, Victor ([1929] 1990). Theory of Prose. Champaign, Ill.: Dalkey Archive Press

Szondi, Peter (1987). Theory of the Modern Drama. Cambridge: Polity