Essay

Essay Det franske ord ’essai’ og det engelske ’essay’, der også anvendes på dansk, betyder ’forsøg’ og er beslægtet med det latinske ’exagium’, der betyder en undersøgelse, en prøvelse eller vejning af noget (jf. ’eksamen’). Det er en genrebetegnelse for en kortere prosatekst, der er frit udformet og for så vidt let tilgængelig, men samtidig […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Per Dahl
Et godt sted at læse videre

Haas, Gerhard (1969). Essay. Stuttgart: Metzler.

Good, Graham (1988). The Observing Self – Rediscovering the Essay. London: Routledge.

Butrym, Alexander J. (red.) (1989). Essays on the Essay – Redefining the Genre. Athens, Ga. og London: University of Georgia Press.

Huang, M.P. og P. Nielsen (red.) (1998). Det gode essay. Passage, 13, 28/29 (temanummer).

Jensen, Thorkild Borup. (1999). At tænke uden styrthjelm og knæbeskyttere. Om essayet som genre og det danske essay i det 20. århundrede. København: Dansklærerforeningen.

Reference

Adorno, Theodor (1998). ”Essayet som form”. I: Passage, 13, 28/29, s. 101-114.

Blixen, Karen (2020): ”Fra Lægmand til Lægmand”. I: Værker. Skygger paa Græsset. Essays. København: Gyldendal/Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Brandes, Georg (1889): Essays. Danske Personligheder. København: Gyldendal.

Lange, Per (1957). ”Om essayets kunst”. I: Ved Musikkens Tærskel og andre Essays. København: Gyldendal.

Nielsen, H.J. (1983). Essayets kunst. Information, 12. marts.

Norton (1993). The Spectator, No. 10, March 12, 1711. I: M.H. Abrams (ed.): The Norton Anthology of English Literature. 6th addition, vol. 1. New York: W.W. Norton.

Sneedorff, Jens Schelderup (1761). Den patriotiske Tilskuer, No. 1, 19. januar. I: Jens Schelderup Sneedorff: Samlede Skrivter, 1 (1775). København: Gyldendal, s. 3-9.

Antologier med essays:
Paludan, Jacob (1965). Danske essays. København: Gyldendals bibliotek.

Plesner, Knud Frederik (1967): Essays. København: Gyldendals Bibliotek: Verdenslitteratur.

Gross, John (red.) (1991). The Oxford Book of Essays. Oxford: Oxford University Press.

Lopate, Philip (red.) (1994). The Art of the Personal Essay. An Anthology from the Classical Era to the Present. New York: Anchor Book Press.

Melberg, Arne (2013). Essayet. Udvalg og introduktion. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.