Fænomenologi

Fænomenologi Fænomenologi er en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige filosofiske strømninger grundlagt af den tyske filosof Edmund Husserl og videreført af bl.a. Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty og Jean-Paul Sartre. Fænomenologi betyder læren om det, der viser sig, og Husserls intention om at “gå til sagen selv” henviser til den forudsætningsløse beskrivelse af måden, hvorpå […]

Log ind for at læse videre.
Et godt sted at læse videre

Illum Hansen, Thomas (2008). “Fænomenologisk læsning”. I: Fibiger, Johannes m.fl. (red.). Litteraturens tilgange. Århus: Academica

Jørgensen, Bo Hakon (2003). Intentionalitet. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Reference

Albertsen, Anita Nell Bech (2009). Et tekstanalytisk mellemværende. Upubliceret Ph.d.-afhandling. Odense: SDU

Albertsen, Anita Nell Bech (2010). “Et tekstanalytisk mellemværende. Resumé”. Aktualitet – Litteratur, Kultur og Medier, 4

Gallagher, Shaun & Zahavi, Dan (2008). The Phenomenological Mind. London: Taylor & Francis

Gavins, Johanna (2007). Text World Theory: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press

Husserl, Edmund (1985). Die phänomenologische Methode: Ausgewählte Texte I. Stuttgart: Reclam

Illum Hansen, Thomas (2007). Poetik og lingvistik. Upubliceret Ph.d.-afhandling. Odense: SDU

Ingarden, Roman (1931/1972). Das literarische Kunstwerk. Tübingen: Max Niemeyer Verlag

Ingarden, Roman (1936/1968). Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Jørgensen, Bo Hakon (2003). Intentionalitet. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Ingarden, Roman (1975). “Phenomenological Aesthetics: An Attempt at Defining Its Range”. Journal of Aesthetics and Art Criticism, 33, s. 257-269

Iser, Wolfgang (1976/1994). Der Akt des Lesens. Stuttgart: UTB

Iser, Wolfgang (1993). Das Fiktive und das Imaginäre. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Iser, Wolfgang (1994). “Der Lesevorgang – eine phänomenologische Perspektive”. I: von Warning, Rainer (red.). Rezeptionsästhetik. München: UTB, Wilhelm Fink Verlag

Magnolia, Robert (1977). Phenomenology and Literature: An Introduction. West Lafayette, Ind.: Purdue University Press

Mukarovsky, Jan (2003). “Intensjonalitet og ikke-intensjonalitet i kunsten”. I: Kittang, Atle m.fl. (red.). Moderne litteraturteori – en antologi. Oslo: Universitetsforlaget

Overgaard, Morten (2004). “On the Naturalizing of Phenomenology”. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 3 (4), s. 365-379

Ronen, Ruth (1994). Possible Worlds in Literary Theory. Cambridge: Cambridge University Press

Vosmar, Jørn (1969). “Værkets verden, værkets holdning”. Kritik, nr. 12

Vosmar, Jørn (1984). J.P. Jacobsens digtning. København: Gyldendal

Wellek, R. & Warren, A. (1949/1993). Theory of Literature. London: Penguin Books

Werth, Paul (1999). Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse. Harlow: Longman

Zima, Peter V. (1991). “Die Rezeptionsästhetik zwischen Hermeneutik und Phänomenologie”. I: Literarische Ästhetik. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag