Figurer

Figurer Figurer indbefattes ofte som en delmængde af, hvad man bredt betegner som billedsprog eller figurativt sprog. Men det som karakteriserer figurer er, at de ikke har med egentlig sproglig billeddannelse eller med betydningsmæssig afvigelse at gøre. Figurer kan dermed defineres i forhold til troper, der netop involverer egentlig billeddannelse og betydningsmæssig afvigelse. Heroverfor er […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Jacob Bøggild
Et godt sted at læse videre

Gall Jørgensen, Keld (1996). Stilistik. Håndbog i tekstanalyse.  København: Gyldendal

Reference

Albeck, Ulla (1945 [1939]). Dansk stilistik. København: Gyldendal

Fafner, Jørgen (1984). Tanke og tale. Om den retoriske tradition i Vesteuropa. København: Hans Reitzels Forlag

Moberg, Yoon (1996). Retorisk opslagsbog. København: Hans Reitzels Forlag

Møller, Lis (1995). “Om figurativt sprog”. I Møller, Lis (red.). Om litteraturanalyse. Odense: Odense Universitetsforlag

Nøjgaard, Morten (1998). Det litterære værk. Tekstanalysens grundbegreber. Odense: Odense Universitetsforlag