Fiktion

Fiktion Fiktion er opdigtning, der skaber helt eller delvist forestillede forhold og universer. Det kommer af latin: fictio, ’opdigtning’, afledt af fingere, ’(om)danne’, ’skabe’, ’opfinde’, ’opdigte’, ’foregive’. Afledte begreber er fiktionalitet og fiktionalisering. Fiktioner omfatter det meste af skønlitteraturen med særlig markant betydning i de narrative genrer, men gyldighed for alle registre. Fiktion findes som […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter
Et godt sted at læse videre

Cohn, Dorrit (2004 /1999). ””Fiktion” som ikke-refentiel fortælling”. I: Iversen, S. og Nilsen, H.S. (red.) Narratologi. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Hejlsted, Annemette (2012). Fiktionens genrer. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Nielsen, Henrik Skov (2012). ”Fiktion”. I: Kjældgaard, L.H. et al (red.). Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Søndergaard, Leif (2010). ”Fiktion”. I: Søndergaard, L. (red.) Om litteratur. Metoder og perspektiver. Aarhus: Systime

Reference

Aristoteles (1992). Poetik. København: Hans Reitzels Forlag

Bachtin, M. (1990). ”Epos och roman. Om romanstudiets metodologi”. I: Det dialogiska ordet. Gråbo: Anthropos

Booth, Wayne C. (1969). The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press

Cohn, Dorrit (1999). The Distinction of Fiction. Baltimore: John Hopkins University Press

Currie, Gregory (1990). The Nature of Fiction. Cambridge: Cambridge University Press

Genette, Gérard (1988/1991). Fiction et diction. Paris: Seuil (eng. overs. Fiction and Diction. New York: Cornell University Press)

Iser, Wolfgang (1991). Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Jacobsen, Lousie B. et al (red.) (2013). Fiktionalitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
K&K (2013) nr. 115. Fiktion og fortælling

Nielsen, Henrik Skov (2012): ”Fiktion”. I: L. H. Kjældgaard et al (red). Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Searle, John (1979/86). “The Logical Status of Fictional Discourse“. I: Expression and Meaning – Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press

Spring (2011) nr. 31-32. Fiktionens forandringer. Heri Reitan, Rolf “The Rhetoric of Fictionality. Introduktion til Richard Walsh”

Strässle, Thomas (2019). Fake und Fiktion. Über die Erfindung von Wahrheit. München: Carl Hanser Verlag

Walsh, Richard (2007). The Rhetoric of Fictionality. Narrative Theory and the Idea of Fiction. Columbus: Ohio State University Press (dansk ovs. (2013). Fiktionalitetens retorik. Narrativ teori og idéen med fiktion. Frederiksberg: Samfundslitteratur)

Walton, Kendall (1990). Mimesis as Make-Believe – on the Foundations of the Representational Arts. Boston: Harvard University Press

White, Hayden (1978). “The Fictions of Factual Representation”. I: Tropics of Discourse. Baltimore: Johns Hopkins University Press