Fortælling (genre)

Fortælling (genre) Fortælling som genre er en overbetegnelse for genrer, om hvis medlemmer det gælder, at de konventionelt oftest er narrative. Det gælder for fx spillefilm, romaner, dokumentarer, selvbiografier og noveller. Historisk set er de fleste og de ældste definitioner af fortælling plotorienterede; andre tilgange med udgangspunkt i kognition eller retorik følger nedenfor. Ved plotorienteret […]

Log ind for at læse videre.
Et godt sted at læse videre

Caracciolo, Marco (2014). The Experientiality of Narrative. Berlin: Walter de Gruyter

Herman, David (red.) (2007). The Cambridge Companion to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press

Iversen, Stefan & Nielsen, Henrik Skov (red.) (2004). Narratologi. Århus: Århus Universitetsforlag

Nielsen, Henrik Skov (2011). “Fiktion, fiktionalitet og unaturlige fortællinger”. SPRING, 31/32, s. 7-21

Phelan, James (2005). Living to Tell About It. Ithaca: Cornell University Press

Reference

Abbott, H. Porter (2002). The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press

Alber, Jan; Nielsen, Henrik Skov & Richardson, Brian (2013). A Poetics of Unnatural Narrative. Columbus: Ohio State UP

Aristoteles (2022). Poetikken. Oversat af Christian Dahl og Marcel Lysgaard Lech. København: Hans Reitzels Forlag

Barthes, Roland (1966). “Introduction á lànalyse structural des récits”. Communications, 8, s. 1-27. [Engelsk oversættelse: An Introduction to the Structural Analysis of Narrative”. New Literary History, 6 (2), On Narrative and Narratives (Winter, 1975), s. 237-272]

Cohn, Dorrit (1999). The Distinction of Fiction. Baltimore: Johns Hopkins University Press

Fludernik, Monika (1996). Towards a Natural’ Narratology. London: Routledge

Genette, Gérard (1972). Discours du récit (Figures III). Paris: Editions du Seuil. [Engelsk oversættelse: Narrative Discourse. Ithaca: Cornell University Press, 1980]

Herman, David (2009). Basic Elements of Narrative. West Sussex: Wiley-Blackwell

Kukkonen, Karin (2014). “Plot”. The living handbook of narratology. https://www-archiv.fdm.uni-hamburg.de/lhn/index.html

Nielsen, Henrik Skov; Phelan, James & Walsh, Richard (2015). “Ten Theses About Fictionality”. Narrative, 23 (1), s. 61-73

Phelan, James (2017). Somebody Telling Somebody Else: Toward a Rhetorical Poetics of Narrative. Columbus: Ohio State University Press

Todorov, Tzvetan (1969). Grammaire du Décaméron. The Hague: Mouton