Fortælling (modus)

Fortælling (modus) Fortællingen forekommer som modus i alle medier, f.eks. litteratur, sang og film, og selvom den ofte forbindes med fiktionen og dens former, er fortællingen som modus ikke eksklusivt bundet til fiktion. Som modus er fortællingen i sin substans defineret ved beretningen om et hændelsesforløb og tilstedeværelsen af et talende subjekt; i den realiserede […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Annemette Hejlsted
Et godt sted at læse videre

Iversen, Stefan og Henrik Skov Nielsen, red. (2004). Narratologi. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Hejlsted, Annemette (2007). Fortællingen. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Reference

Barthes, Roland ([1966] 1977). “Introduction to the Structural Analysis of Narratives”. I: Image Music Text. London: Fontana Press.

Chatman, Seymour ([1978] 1993). Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca og London. Cornell University Press.

Goethe, J.W. ([1819] 1961). “Dichtarten”. I: West-östlicher Divan & Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-östlichen Divans. Münschen: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Goethe, J.W. ([1819] 1961). “Naturformen”. I: West-östlicher Divan & Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-östlichen Divans. Münschen: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Hejlsted, Annemette (2007). Fortællingen. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hejlsted, Annemette (2012). Fiktionens genrer. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Iversen, Stefan og Henrik Skov Nielsen, red. (2004). Narratologi. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Platon ([1983]2003). Staten. Platonselskabets Skriftserie. København: Museum Tusculanums Forlag.

Genette, Gérard ([1979] 1997).”Introduktion til arketexten”. I Aurelius, Eva Hættner og Thomas Götselius (red.). Genreteori. Lund: Studentlitteratur.

Prince, Gerald (1973). A Grammer of Stories. The Hague: Mouton.

Rimmon-Kenan, Shlomith ([1983] 1994). Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London og New York: Routledge.

Shklovsky, Viktor ([1929] 1990). Theory of Prose. Illinois: Dalkey Archive Press.

Todorov, Tvzetan ([1968] 1970). “Fortællingens grammatik”. I Madsen, Peter (red.)
Strukturalisme
. København: Rhodos.