Fortalt tid og fortælletid (narrativ hastighed)

Fortalt tid og fortælletid (narrativ hastighed) Fortalt tid og fortælletid er begreber indenfor episk litteraturteori og fortælleteori. Fortalt tid angiver handlingens tidsforløb, mens fortælletid dækker det tidsrum, det tager at fortælle det fortalte. Begrebssættet blev formuleret af Günther Müller (1948) for gennem forholdet mellem den fortalte tid (erzählte Zeit) og fortælletiden (Erzählzeit) at bestemme fortællehastigheden, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Gorm Larsen
Et godt sted at læse videre

Fludernik, Monika (2009). “Time”. I: An Introduction to Narratology. New York: Routledge

Reitan, Rolf (2008). “Varighed (hastighed, rytme)”. I: Fortællerfiktionen. Kritik af den rene narratologi. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Reference

Bal, Mieke (1997). “Rhythm”. I: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. 2. udgave. Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press. (Opr. udgave 1985)

Brooks, Cleanth & Warren, Robert Penn (1959). Understanding Fiction. New York: Appleton-Century-Crofts

Chatman, Seymour (1978). “Time and Plot. Order, Duration and Frequency”. I: Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, NY / London: Cornell University Press

Genette, Gérard (1980 [1972]). “Duration”. I: Narrative Discourse. An Essay in Method. New York: Cornell University Press. (Oversættelse af: “Discours du récit” i Figures III. Paris: Editions du Seuil, 1972)

Genette, Gérard (1988 [1983]). “Speed”. I: Narrative Discourse Revisted. New York: Cornell University Press. (Oversættelse af: Nouveau discours du récit. Paris: Editions du Seuil, 1983)

Herman, Luc & Vervaeck, Bart (2019). “Time”. I: Handbook of Narrative Analysis. 2. udgave. Lincoln: University of Nebraska Press

Lämmert, Eberhard (1955/1993). Bauformen des Erzählens. Stuttgart: Metzler

Lubbock, Percy (1921/1966). The Craft of Fiction. London: Jonathan Cage

Müller, Günther (1948). “Erzählzeit und erzählte Zeit”. I: Festschrift für Paul Kluckhohn und Hermann Schneider. Tübingen: J.C.B. Mohr

Nøjgaard, Morten (1993a). “Perspektiv og distance”. I: Det litterære værk. Odense Universitetsforlag

Nøjgaard, Morten (1993b). “Læsetid og fortælletid”. I: Det litterære værk. Odense Universitetsforlag

Rasmussen, Henrik; Jakobsen, Kamilla Hygum & Berman, Jeanne (1999). “Fortæller”. I: Gad Litteraturleksikon. København: Gads Forlag

Rimmon-Kenan, Shlomith (1983). “Time”. I: Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London / New York: Routledge

Romberg, Bertil (1962). Studies in the Narrative Technique of First-Person Novel. Stockholm: Almquist & Wiksell

Spitzer, Leo (1928). Stilstudien: Beiträge zu historischen Stilbeschreibung. Wien: Philippi & Feroldi

Stanzel, Franz K. (1971 [1955]). Narrative Situations in the Novel. Bloomington / London: Indiana University Press. (Oversættelse af: Die typischen Erzählsituationen im Roman. Wien: Wilhelm Braunmüller, Universität-Verlagsbuchhandlung, 1955)

Thurah, Thomas (2010). “Fortalt tid og fortælletid (indre og ydre tid)”. I: Tekstanalyse og litterær metode. København: Gyldendal

Tomashevsky, Boris (1965 [1925]). “Story, Plot, and Motivation”. I: Lemon, Lee T. & Reis, Marion. J. (red.). Russian Formalist Criticism: Four Essays. Lincoln / London: University of Nebraska Press. (Genoptrykt i Brian Richardson (red.) (2002). Narrative Dynamics. Columbus: The Ohio State University Press)