Freytags pyramide

Freytags pyramide Freytags pyramide er en dramaturgisk model, der beskriver den ideelle plotstruktur, konfliktudvikling og spændingsopbygning for det såkaldt veldrejede drama. Modellen er udfærdiget af forfatter, dramatiker og kulturhistoriker Gustav Freytag (1816-1895) i Dramaets teknik (Die Technik des Dramas, 1863), hvor han på baggrund af analyser af Sofokles, Shakespeare, Lessing, Goethe og Schiller udleder en […]

Log ind for at læse videre.
Forfattere Ulla Kallenbach
Et godt sted at læse videre

Carlson, Marvin A. (1993). Theories of the Theatre. A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present. Ithaca, NY / London: Cornell University Press, s. 257-260

Holm, Ingvar. (1969). Drama på scen. Bonnier: Stockholm: 175-86.

Lawson, John Howard. (1960). Theory and Technique of Playwriting. Hill and Wang: New York.

Pfister, Manfred. (1988). The Theory and Analysis of Drama. Cambridge University Press: Cambridge.

Reference

Carlson, Marvin A. (1993). Theories of the Theatre. A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present. Ithaca, NY, London: Cornell University Press

Freytag, Gustav (1863). Die Technik des Dramas. Verlag von S. Hirzel: Leipzig

Lehmann, Hans-Thies (1999). Postdramatisches Theater. Verlag der Autoren: Frankfurt am Main

Szondi, Peter (1956). Theorie des modernen Dramas. Suhrkamp: Frankfurt am Main