Heteroglossia

Heteroglossia Begrebet heteroglossia, som kan oversættes til sprogmangfoldighed (direkte oversat egentlig forskelligstemmighed), tillægges den russiske teoretiker M.M.Bachtin (1895-1970). Bachtin bruger ikke selv termen heteroglossia, men begrebet er skabt af to Bachtin-oversættere, Michael Holquist og Caryl Emerson, på baggrund af tre Bachtin-begreber: forskelligsprogethed (rasnojasytjije), forskelligstemmighed (rasnogolositsa) og forskellig tale (rasnoretjije). Det sker i oversættelsen af ”Slovo […]

Log ind for at læse videre.
Et godt sted at læse videre

Bachtin, Mikhail (2003). Ordet i romanen. København: Gyldendal

Bruhn, Jørgen og Lundquist, Jan (2001). ”Introduction. A Novelness of Bakhtin?” I: Jørgen Bruhn, og Jan Lundquist (red.), The Novelness of Bakhtin. Perspectives and Possibilities. København: Museum Tusculanum Press.

Bruhn, Jørgen (2005). Romanens tænker. København: Multivers.

Møller Andersen, Nina (2002). I en verden af fremmede ord. Bachtin som sprogbrugsteoretiker. København: Akademisk forlag.

Reference

Bakhtin, Mikhail M. (1975). “Slovo v Romane” [“Discourse in the Novel”]. I: A. Remennika (red.). Voprosy Literatury i Estetiki [Questions of Literature and Aesthetics], 72–233. Moskva: Chudozjestvennaja Literatura.

Bakhtin, Mikhail M. 1981. “Discourse in the novel”. I: M. Holquist (red.). The Dialogic Imagination. Four Essays by M. M. Bakhtin. Austin TX: University of Texas Press: 259–422

Bakhtin, Mikhail M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics. Minneapolis MN: University of Minnesota Press.

Bakhtin, Mikhail M. (1986/1994). Speech Genres and Other Late Essays. University of Texas Press, Austin.

Bruhn, Jørgen (2016). The Intermediality of Narrative Literature. Palgrave Macmillan.

Dysthe, Olga (1997). Det flerstemmige klasserum. Skrivning og samtale for at lære. Aalborg: Klim.

Dysthe, Olga (2000). “Mitt ansvar er å gi elevene de redskaper de trænger for å lykkes”. I: K. Esmann et al. (red.), Dansk I Dialog 15–47. København: Dansklærerforeningen

Gemzøe, Anker (1997). Metamorfoser i Mellemtiden. Studier i Svend Aage Madsens forfatterskab 1962-1986. Holte: Medusa

Gemzøe, Anker (2003). “Forfatter og læser i Bachtins moderne prosaik”. I: John Thobo Carlsen og Gorm Larsen (red.): Modernismens betydende former. 179-202. København: Akademisk Forlag.

Gemzøe, Anker (2007). “Pontoppidans polyfoni i Nattevagt”. I: Nordica Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik, vol. 24. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s.11-34

Gholamian, Jamshid Fredskilde (2018). Interkulturel vejledning i et Bakhtinsk dialogisk perspektiv. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Kyratzis, Amy, Reynolds, Jennifer F. & Evaldsson, Ann-Carita (2010). “Introduction. Heteroglossia and language ideologies in childrens’s peer play interaction”. I: Pragmatics, 20 (4), s. 457–466.

Larsen, Gorm. 2015. “Genre and the novelistic”. In Sune Auken m.fl. (red.): Genre and… København: Ekbatana

Madsen, Lian Malai (2014). “Heteroglossia, voicing and social categorization”. I: A. Blackledge & A. Creese (red.), Heteroglossia as Practice and Pedagogy. Springer

Moosavinia, Sayyed Rahim & Kharrasi, Mojtaba (2018). “Answerability, dialogized heteroglossia, and context multiplicity: A post-Bakhtinian study of novelistic discourse”. Journal of Research in Applied Linguistics, 9 (2), s.101-117

Møller Andersen, Nina (2017). “Heteroglossia and Voice in Use”. I: Dorthe Duncker & Bettina Perregaard (red.), Creativity and Continuity. Perspectives on the Dynamics of Language Conventionalism, København: Upress

Park-Fuller, Linda-M (1986). “Voices: Bakhtin’s heteroglossia and polyphony, and performance of narrative literature”. I: Literature in Performance, 7 (1), s. 1-12

Procházka, Martin (2011). “From Heteroglossia to Worldmaking: Fictions of Robert Burns and Iain (M.) Banks”. I: Moravian Journal of Literature and Film, 2 (2), s. 43–54