Intertekstualitet

Intertekstualitet Intertekstualitet betegner det mangesidige og dynamiske forhold mellem tekster, teksters allusioner til, genbrug af, pasticher eller parodier på hinanden. Det peger på de åbne, dialogiske og processuelle relationer mellem tekster. Begrebet intertekstualitet er udviklet inden for litteraturvidenskab, men er blevet indoptaget i diskursteori og medievidenskab og anvendt om alle slags relationer mellem mediebårne ytringer, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter
Reference

Allen, Graham (2000). Intertextuality. London and New York: Routledge

Bakhtin, Michail (1995). “Teksten som problem i lingvistik, filologi og andre humanistiske videnskaber”. In K&K nr. 79. (1959-61)

Barthes, Roland (1981). “Fra værk til tekst”. In K&K nr. 40. (1977)

Bloom, Harold (1975). The Anxiety of Influence. New York: Oxford University Press. (1973)

Culler, Jonathan (1998). “Presupposition and Intertextuality.” In Taylor & Winquist (red.). Postmodernism II, London & New York (genoptryk fra MLN, bd. 91, nr. 6, 1976)

Fairclough, Norman (2008 [1992]). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press

Fiske, John (1987). Television Culture. London & New York : Methuen, 1987

Gemzøe, Anker (1997). Metamorfoser i Mellemtiden. Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. København: Medusa

Gemzøe, Anker (2000a). “Tavshed og ord. Om Villy Sørensens “Ægget”,” in Kritik nr. 147

Gemzøe, Anker (2000b). “Intertekstualitet. Tavshed og ord hos Michail Bachtin og Villy Sørensen,” in Nordlit nr. 8

Genette, Gérard (1982). Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Seuil

Kraglund, R.A. (2018). Kjærstad. Referencer i et forfatterskab. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Kristeva, Julia (1969). “Le mot, le dialogue et le roman.” In Semiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris: Seuil

Lotman, Juri (1990). Universe of the Mind. London & New York: Tauris

Marnersdóttir, Malan (2003): “Intertekstualitet.” In Søndergaard, Leif (red.). Om litteratur – metoder og perspektiver. Aarhus: Systime

Olsson, A. ; Vincent, M. (1984). “Intertextualitet – möten mellen texter.” In meddelanden från institutionen för slaviska och baltiska språk nr. 24

Orr, M. (2003). Intertextuality: Debates and Contexts. Cambridge: Polity

Riffaterre, Michael (1990). “Compulsory Reader Response: The Intertextual Drive.” In Worton & Still (red.). Intertextuality. Theory and Practices. Manchester: Manchester University Press

Sekvens. Filmvidenskabelig Årbog 99 (1999): Intertextuality and Visual Media

Stam, Robert (1992). Reflexivity in Film and Literature. New York: Columbia University Press