Kanon

Kanon Kanon (med tryk på første stavelse) betegner i litteraturfaglig sammenhæng en læseliste omfattende få og særligt anbefalelsesværdige forfattere eller titler på bøger. Men begrebet har en lang og bred historie, som spiller med i de måder, hvorpå vi bruger ordet i dag, også når vi vander det ud og taler om en snapsekanon eller […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Erik Skyum-Nielsen
Et godt sted at læse videre

Bourdieu, Pierre (1992). Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris: Éditions du Seuil

Bourdieu, Pierre (1995). The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford: Stanford University Press

Clausen, Egon (2005). Den skadelige kanon. En pamflet. København: Tiderne Skifter

Halvgaard, Christian (2008). Kilde eller kanon? Kampen om Den danske Bibel. København: Museum Tusculanums Forlag

Hunosøe, Jørgen & Schwab, Hans Henrik (red.)(1991). At læse klassikere. Valby: Borgen

Levine, Lawrence W. (1996). The Opening of the American Mind: Canons, Culture, and History. Boston, Massachusetts: Beacon Press

Skyum-Nielsen, Erik (1997). Den oversatte klassiker. Tre essays om litterær traditionsformidling. København: Museum Tusculanums Forlag

Svane, Marie-Louise & Svendsen, Erik (red.)(2011). Litterære livliner. Kanon – Klassiker – Litteraturbrug. København: Gyldendal

Reference

Bloom, Allan & Bellow, Saul (1987). The Closing of the American Mind. How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today’s Students. New York: Simon and Schuster

Bloom, Harold (1994). The Western Canon. The Books and School of the Ages. New York: Harcourt Brace & Co

Thomsen, Mads Rosendahl (2003). Kanoniske konstellationer. Om litteraturhistorie, kanonstudier og 1920’ernes litteratur. Odense: Syddansk Universitetsforlag