Karakter og karakterisering

Karakter og karakterisering Begrebet karakter (græsk charak’ter, af cha’rassein: indriste) anvendes dels som betegnelse for en menneskelig eksistens, der optræder i den fortalte verden (underforstået også dyr og genstande med menneskelige egenskaber), dvs. synonymt med begreber som figur og person (engelsk: character, fransk: personnage, tysk: Figur). Dels anvendes det (som i dagligsprog) som benævnelse for en figurs personlighed. Sidstnævnte definition benævner således […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Per Krogh Hansen
Et godt sted at læse videre

Hansen, Per Krogh (2000). Karakterens rolle. Aspekter af en litterær karakterologi. Holte: Medusa

Hansen, Per Krogh (1996). ”Mennesket i teksten. Om karakterbegrebet”. I: K&K 81, 53-88.
Hansen, Nils Gunder (2002). ”Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis”. I: K&K 94, 23-49.

Reference

Chatman, Seymour B. (1978). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, N.Y./London: Cornell University Press

Docherty, Thomas (1983). Reading (Absent) Character. Towards a Theory of Characterization in Fiction. Oxford: Clarendon Press

Foster, E. M. (1927/1985). Aspects of the Novel. San Diego/ N.Y./London: Harcourt Brace and Company

Greimas, A. J. (1966). Sémantique structurale. Recherche de méthode. Paris: Larousse (dansk ovs. (1974) Strukturel semantik. København: Borgen]

Greimas, A. J. (1970). Du sens. Essais semiotiques. Paris: Seuil

Hejlsted, Annemette (2007). Fortællingen. Teori og analyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Knights, L. C. (1951). “How Many Children had Lady Macbeth? An Essay in the Theory and Practice of Shakespeare Criticism”. I: Explorations. 1-39.

Margolin, Uri (1989). “Structuralist Approaches to Character in Narrative: The State of the Art.” I: Semiotica, 75 (1/2), 1-24

Margolin, Uri (1990). “Individuals in Narrative Worlds: An Ontological Perspective.” I: Poetics Today 11(4), 843-971

Margolin, Uri. (1990). “The What, the When, and the How of Being a Character in Literary Narrative.” I: Style 24, 453-468

Margolin, Uri (2007). “Character.” I: Herman, David (red.). The Cambridge Companion to Narrative. New York: Cambridge University Press, 66-79

Phelan, James (1989). Reading people, reading plots. Character, progression, and the interpretation of narrative. Chicago: University of Chicago Press

Propp, Vladimir Ja. (1928). Morfologija skazki. Moskva: Nauka [Eng. overs. 1958/1968; da. overs. i uddr. 1974]

Propp, Vladimir Ja. (1958/1968). Morphology of the Folktale. Overs. af Laurence Scott; indled. ved Svatava Pirkova-Jakobson. Indiana University. [2. udg. rev. overs. ved Louis A. Wagner; indled. ved Alan Dundes. Austin, Tex.: University of Texas Press, 1968]

Propp, Vladimir Ja. (1974). “Eventyrets morfologi.” [Uddrag] I: Grodal, Torben Kragh; Madsen, Peter & Røder, Viggo (red.). Tekststrukturer. En indføring i tematisk og narratologisk tekstanalyse. København: Borgen

Rimmon-Kenan, Shlomith (1983). Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London/New York: Routledge

Skalin, Lars-Åke (1991). Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det mimetiske språkspelet. Uppsala: Almquist & Wiksell

Tomashevsky, Boris (1965). “Thematics.” I: Lemon, Lee T & Reis, Marion J. (red.). Russian Formalist Criticism. Four Essays. Lincoln, Nebr.: University of Nebraska Press, 61-95