Kognitiv litteraturdidaktik

Kognitiv litteraturdidaktik Kognitiv litteraturdidaktik betegner en fænomenologisk tilgang til litteratur, hvormed man kan erkende og forstå alle typer af tekster i en undervisningssammenhæng, idet samspillet mellem læser og tekst er i fokus. Tilgangen kommer for alvor på banen i Danmark med bogen Kognitiv litteraturdidaktik (2011) af Thomas Illum Hansen. Den kognitive litteraturdidaktik trækker på flere […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Carsten Dilling
Et godt sted at læse videre

Hansen, Thomas Illum (2004). Procesorienteret litteraturpædagogik. København: Dansklærerforeningens Forlag

Hansen, Thomas Illum (2011). Kognitiv litteraturdidaktik. København: Dansklærerforeningens Forlag

Kaspersen, Peter (2012). “Litteratur og kognition.” I: Jørgensen, Martin (red.). Videre i teksten. Litteraturpædagogiske positioner og muligheder. København: Hans Reitzels Forlagg

Reference

Davidsen, Helle Munkholm (2011). Kognitiv litteraturanalyse. København: Dansklærerforeningens Forlag

Kaspersen, Peter (2009). “ Litteratur på et kognitivt grundlag.” Gymnasiepædagogik, 74

Lakoff, Georg & Johnson, Mark (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press

Stockwells, Peter (2002). Cognitive Poetics. An Introduction. London/New York: Routledge

Turner, Mark (1996). The Literary Mind. New York/Oxford: Oxford University Press