Literacy (i litteraturundervisning)

Literacy (i litteraturundervisning) Literacy er et rummeligt begreb, der defineres forskelligt inden for forskellige teoriretninger. Etymologisk set er det udviklet fra det engelske adjektiv literate, der bruges om en person, der kan læse og skrive. At være literate (eller illiterate) er igen udviklet fra navneordet letter eller på latin, littera, altså bogstav. I Danmark er […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kristine Kabel
Et godt sted at læse videre

Blikstad-Balas 2019, Skaftun 2009, www.literacy.dk

Reference

Blikstad-Balas, Marte (2019). Literacy i skolen. Aarhus: Klim

Heath, Shirley Brice (1983). Ways with Words: Language, Life, and Work in Communities and Classrooms. Cambridge: Cambridge University Press

Johansson, Maritha (2015). Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text. Ph.d.-afhandling. Linköping: Linköpings Universitet

Kabel, Kristine (2017). “Fagspecifik literacy – når elever skaber betydning”. I: Knudsen, Stine Kragholm & Wulff, Lone (red.). Kom ind i sproget. København: Akademisk forlag, s. 87-104

Krogh, Ellen (2012). “Skrivning i modersmålsfagene i skriftkyndighedens æra”. I: Elf, Nicolaj Frydensbjerg & Kaspersen, Peter (red.). Den nordiske skolen – fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag. Oslo: Novus forlag, s. 59-91

Shanahan, Timothy & Shanahan, Cynthia (2008). “Teaching disciplinary literacy to adolescents: Rethinking content-area literacy”. Harvard Educational Review, 78 (1), s. 40-59

Skaftun, Atle (2009). Litteraturens nytteverdi. Bergen: Fagbokforlaget

The New London Group (1996). “A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures”. Harvard Educational Review, 66 (1), s. 60-93. doi:http://dx.doi.org/10.17763/haer.66.1.17370n67v22j160u