Litteraturdidaktik

Litteraturdidaktik Didaktik er traditionelt blevet opfattet som en pædagogisk underdisciplin. Ordet kommer af græsk ’didaskein’, der betyder at lære, belære og undervise. På dansk har man brugt ordene ’undervisningslære’ og ’-metodik’, tæt knyttet til ’undervisningspraksis’. Pædagogikken angav mål, didaktikken midler. Men siden 1970’erne er didaktikbegrebets betydning blevet stærkt udvidet under indflydelse fra tysk didaktik og […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Peter Kaspersen
Et godt sted at læse videre

Fogt, J. og T. Thurah (red.) (2010). Ny litteraturdidaktik. København: Gyldendal

Hansen, T.I. (2004). Procesorienteret litteraturpædagogik. København: Dansklærerforeningen.

Kaspersen, P. (2017). Systematisk review af forskning i litteraturundervisning – mhp. opstillingen af en litteraturdidaktisk model til brug for udskolingen i den danske grundskole. Bilag 1 til Elf, N. & Hansen, T.I. Hvad vi ved om undersøgelsesorienteret undervisning i dansk. Kvalitet i dansk og matematik: www.emu.dk/sites/default/files/Bilag_Forundersøgelse_Dansk.pdf

Jørgensen, M. (red.), J. Fibiger, A.Q. Henkel, P. Kaspersen, og S. Kjerkegaard (2012). Videre i teksten. København: Hans Reitzels Forlag

Langer, J. (1995). Envisioning Literature. New York: Teachers College Press

Lorentzen, R F. (2009) Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. I: Bundsgaard, Jeppe m.fl.: Kompetencer i dansk. København: Gyldendal

Reference

Abraham U. og M. Kepser (2006). Literaturdidaktik Deutsch. Berlin: Erich Schmidt Verlag

Gee, J.P. (2003). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. New York: Palgrave Macmillan

Leubner, M., A. Saupe og M. Richter (2010). Literaturdidaktik. Berlin: Akademie Verlag