Litteraturpædagogik

Litteraturpædagogik Litteraturpædagogik er den del af pædagogikken, der beskæftiger sig med brugen af litteratur i opdragelse, undervisning og uddannelse. Ordet betegner både en praksis, typisk litteraturundervisning og teorier om undervisningens mål, midler, vidensindhold og værdier. Ordet ’pædagogik’ er afledt af det græske paideia, der oversat til latin bliver til humanitas. Humanitas-idealet forbindes i antikken med […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Peter Kaspersen
Et godt sted at læse videre

Andersen, Vilhelm (1912). Dansk Litteratur. Forskning og Undervisning. København: Gyldendal

Malling, Ove (1776 [1794]). Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere. København. Gyldendal

Petersen, Carl S. & Andersen, Vilhelm (1921-34). Illustreret dansk litteraturhistorie (Bind 1-4). København: Gyldendal

Sawyer, Wayne & Van de Ven, P.H.M. (2007). “Starting points: paradigms in mother tongue education.” L1-Educational Studies in Language and Literature, 7, s. 5-20

Reference

Elf, Nikolaj Frydensbjerg & Kaspersen, Peter (red.) (2012). Den nordiske skolen – fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag. Oslo: Novus forlag

Hetmar, Vibeke (1996). Litteraturpædagogik og elevfaglighed. København: Danmarks Lærerhøjskole

Møller, Hans Henrik, Poulsen, Henrik & Steffensen, Bo (2010). Litteraturundervisning – mellem analyse og oplevelse. København: Samfundslitteratur

Sørensen, Birte (2016). En fortælling om danskfaget. København: Lindhardt og Ringhof