Litteratursamtale

Litteratursamtale Samtaler om litteratur kan foregå i mange kontekster. I en didaktisk kontekst er en litteratursamtale en mundtlig aktivitet, der typisk udspiller sig i en gruppe eller i hele klassen, og som vil have en litterær tekst som genstand for opmærksomheden. Samtalen kan være kort eller lang, afrundet i sig selv eller udgøre en optakt […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kristine Kabel
Et godt sted at læse videre

Henkel, Ayoe Quist (2012). Litteratursamtaler. In M. Jørgensen (red.), Videre i teksten. København: Hans Reitzel

Rørbech, Helle (2016). Mellem tekster. Kultur og identitet i klasserummet. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Tengberg, Michael (2011). Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag

Reference

Chambers, Aidan (1993). Tell Me: Children, Reading and Talk. Stroud: Thimble Press

Dysthe, Olga (1997). Det flerstemmige klasserum. Aarhus: Klim

Fjord Jensen, Johan (1962). Den ny kritik. København: Berlingske Forlag

Gourvennec, Aslaug. (2017). “Det rister litt i hjernen”. En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis. (PhD), Universitetet i Stavanger

Hansen, Thomas Illum (2004). Procesorienteret litteraturpædagogik. København: Dansklærerforeningen

Henkel, Ayoe Quist (2012). Litteratursamtaler. I: M. Jørgensen (red.). Videre i teksten. Litteraturpædagogiske positioner og muligheder. København: Hans Reitzels Forlag, s. 159-172

Hetmar, Vibeke (1996). Litteraturpædagogik og elevfaglighed. Litteraturundervisning og elevernes litterære beredskab set fra en almenpædagogisk position. (PhD), Danmarks Lærerhøjskole, København

Hultin, Eva (2006). Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning: en ämnesdidaktisk studie. (PhD), Örebro universitet

Iser, Wolfgang (1972). Der Akt des Lesens. München: Fink

Molloy, Gunilla (2008). Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur

Moos, Ingelise & Karen Vilhelmsen (2002). Men først skal bogen læses. København: LR Uddannelse

Rasmussen, Marie Dahl (2018). “Megameget vokseværk”. Når fortolkninger bliver til som fælles udforskning. I: Viden om literacy 2018 (23). København: Nationalt Videncenter for Læsning, s. 14-20

Rørbech, Helle (2016). Mellem tekster. Kultur og identitet i klasserummet. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Skarðhamar, Anne-Kari (2001). Litteraturundervisning. teori og praksis. København: Gyldendal

Tengberg, Michael (2011). Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag