Lyrik

Lyrik Ordet lyrik stammer fra det græske lyra eller lyrikos, der refererer til strengeinstrumentet lyre. Den klassiske oprindelse til begrebet lyrik, hvor musik og ordkunst er knyttet sammen, lever videre i moderne bestemmelser af lyrik, hvor også musiske træk som klang og rytme, stemning og følelsesmæssig intensitet spiller en vigtig rolle. Fra romantikkens gennembrud i […]

Log ind for at læse videre.
Forfattere Peter Stein Larsen
Et godt sted at læse videre

Janss, Christian &Refsum, Christian (2010). Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning. Oslo: Universitetsforlaget

Larsen, Peter Stein (2009). Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Mønster, Louise & Larsen, Peter Stein (red.) (2013). Passage 69: Lyrik på tværs. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Reference

Abrams, M.H. (1981). A Glossary of Literary Terms. New York: Holt, Rinehart and Winston

Brooks, Cleanth (1971 [1947]). The Well Wrought Urn. Studies in the Structure of Poetry. London: Methuen

Culler, Jonathan D. (2015). Theory of the Lyric. Cambridge: Harward University Press

Genette, Gérard (1997). “Introduktion till arketexten.” I: Aurelius, Eva Hættner & Götselius, Thomas (red.). Genreteori. Lund, Studentlitteratur, s. 147-202

Jackson, Virginia (2014). “General Introduction.” I: Jackson, Virginia W. & Prins, Yopie (red.). The Lyric Theory Reader: A Critical Anthology. Baltimore, Johns Hopkins University Press, s. 1-8

Kittang, Atle & Aarseth, Asbjørn (1998 [1968]). Lyriske strukturer. Innføring i diktanalyse (4. udgave). Oslo: Universitetsforlaget

Larsen, Peter Stein (2015). Poesiens ekspansion. Om nordisk samtidsdigtning. Hellerup: Forlaget Spring

Mønster, Louise (2016). Ny nordisk: Lyrik i det 21. århundrede. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Perloff, Marjorie (2010). Unoriginal Genius. Poetry by Other Means in the New Century. Chicago/London: University of Chicago Press

Ramazani, Jahan (2013). Poetry and Its Others. News, Prayer, Song, and the Dialogue of Genres. Chicago: University of Chicago Press