Metafiktion

Metafiktion Metafiktion er fiktion, der tematiserer sin egen fiktionalitet. Metafiktive forfattere ”udforsker en teori om fiktion gennem den praksis at skrive fiktion” (Waugh 1984: 2). Metafiktion forstærker al fiktions iboende dobbelthed mellem en bevidsthed om fiktion som spil og en beredvillighed til at indleve sig i en fiktiv verden. Når metafiktive tekster laver fiktion på […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter
Et godt sted at læse videre

Gemzøe, A. (2003). “Metafiktion”. I: L. Søndergaard (red.). Om litteratur – metoder og perspektiver. Aarhus: Systime.

Neumann, B. & Nünning, A. (2014). “Metanarration and Metafiction”. I: Hühn, P. et al. (red.). The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.

Reference

Currie, M. (red.) (1995). Metafiction. London & New York: Longman.

Dällenbach, L. (1977). Le récit spéculaire. Essay sur la mise en abyme. Paris: Seuil

Frye, N. (1968). Anatomy of Criticism. New York: Atheneum.

Gass, W.H. (1970). “Philosophy and the form of Fiction”. I: Fiction and the Figures of Life. New York: Random House.

Gemzøe, A., Knudsen, B.T., Larsen, G. (red.) (2001). Metafiktion – selvrefleksionens retorik i moderne litteratur, teater, film og sprog. København: Medusa.
Gemzøe, A. (2001). ”Metafiktionens mangfoldighed”. I: Gemzøe, A. m.fl. (red.). Metafiktion – selvrefleksionens retorik i moderne litteratur, teater, film og sprog. København: Medusa.

Genette, G. (1972). ”Figures du récit”. I: Figures III. Paris: Seuil.

Genette, G. (2004). Métalepse. De la figure à la fiction. Paris: Seuil.

Hjelmslev, L. (1966). Omkring sprogteoriens grundlæggelse. København: Akademisk Forlag.

Hofstadter, D. R. (1992). Gödel, Escher, Bach – Et evigt gyldent bånd. København: Aschehoug.

Hutcheon, L. (1980). Narcissistic Narrative: the Metafictional Paradox. New York & London: Methuen.

Hutcheon, L. (1988). A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. London & New York: Routledge.

Jensen, M.S. (2000). Les voix entre guillemets. Problèmes de l’énonciation dans quelques récits francais et danois contemporains. Odense: Odense Universitetsforlag.

Larsen, G. (2001). “Lille metafiktionsstudie. Om udsigelse og subject i metafiction”. I: Gemzøe, A. m.fl. (red.). Metafiktion – selvrefleksionens retorik i moderne litteratur, teater, film og sprog. København: Medusa.

Lodge, D. (1977). The Modes of Modern Writing. London: Arnold.

McHale, B. (1987). Postmodernist Fiction. New York & London: Methuen.

Nünning, A. (2001). “Mimesis des Erzählens: Prolegomena zu einer Wirkungsästhetik, Typologie und funktionsgeschichte des Akt des Erzählens und der Metanarration”. I: Helbig, J. (red.). Erzählen und Erzähltheorie im 20. Jahrhundert. Festschrift für Wilhelm Füger. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.

Pier, J. & Schaeffer, J.-M. (red.) (2005). Métalepses. Entorses au pacte de la
représentation
. Paris: Éd. de l’EHESS.

Pier, J. (2013). “Metalepsis”. I: Hühn, P. et al. (red.). The Living Handbook of
Narratology
. Hamburg: Hamburg University Press.

Schlegel, F. (2000). Athenäum-fragmenter og andre skrifter. København: Samlerens Bogklub.

Skei, Hans H. (1995). På litterære lekplasser. Studier i moderne matafiksjonsdiktning. Oslo: Universitetsforlaget.

Waugh, P. (1984). Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. New York & London: Routledge.

Wolf, W. (1993). Ästhetische Illusion und Illusionsdurchbrechung in der Erzählkunst. Tübingen: Max Niemeyer.