Metapoesi

Metapoesi En særlig form for lyrik, hvor skrivesituationen, digtets sproglige karakter eller andre forhold omkring den digteriske skabelsesproces, den poetiske udsigelse, digtets forhold til læseren osv. tematiseres eksplicit. Interessen for metapoesien som forskningsområde opstod parallelt med teoretiseringen af episk og dramatisk metafiktion omkring 1970. Flere betegnelser dækker området, hvoraf ‘poetologisk lyrik’ og ‘selv-refleksiv poesi’ diskuteres […]

Log ind for at læse videre.
Reference

Casas, Arturo (2011). “About Metapoetry and Performativity.” CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 15 (3)

Jancsó, Daniella (2019). Twentieth-Century Metapoetry and the Lyric Tradition. Berlin/Boston: De Gruyter

Weber, Alfred (1971). “Kann die Harfe durch ihre Propeller schießen?: Poetologische Lyrik in Amerika.” I: Haack, Dietmar (red.). Amerikanische Literatur im 20. Jahrhundert. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, s. 175-188

Weber, Alfred. (1997). “Toward a Definition of Self-Reflexive Poetry.” I: Baker, Dorothy. Z. (red.). Poetics in the Poem. Critical Essays on American Self-Reflexive Poetry. New York: Peter Lang, s. 9-24