Modernisme

Modernisme Udtrykket “modernisme” stammer fra det latinske “modernus”, der betyder ny eller ny måde. Modernisme bruges inden for mange forskellige kunstarter som betegnelse for kunst i den moderne historiske epoke, der kaldes moderniteten. Inden for mange forskellige kunstarter og genrer identificeres modernismen med en række radikale opbrud i det kunstneriske formsprog. I litteraturen gælder det […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter
Et godt sted at læse videre

Brostrøm, Torben (1982). Modernisme før og nu. København: Gyldendal

Gemzøe, Anker og Larsen, Peter Stein (red.) (2003). Modernismens historie. København: Akademisk Forlag

Nielsen, Erik A. (1976). Modernismen i dansk lyrik 1870-1970. København: Fremad.

Stounbjerg, Per (1998). “Afsked med tilforladeligheden”. I: Alvhild Dvergsdal (red.). Nye tilbakeblikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Sørensen, Peer E. (2019). Modernismens ansigter. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Vosmar, Jørn (red.) (1967). Modernismen i dansk litteratur. København: Danmarks Radio

Reference

Adorno, Th. (1957/1970). “Tale om lyrik og samfund”. Kritik 15

Andersen, Per Thomas (2008). Modernisme. Tverrestetiske peilinger i musikk, billedkunst og litteratur. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Baggesen, Søren (1967). “Prosa”. I: Jørn Vosmar (red.). Modernismen i dansk litteratur. København: Fremad

Bjørnvig, Thorkild (1973). “Moderniteten som holdning”. I Virkeligheden er til. Essays. København: Gyldendal

Borum, Poul (1966). Poetisk modernisme. København: Vendelkær.

Bradbury, Malcolm & McFarlane, James (1981). Modernism. A Guide to European Literature 1890-1930. New York: Penguin Literary Criticism

Brostrøm, Torben (1967). Labyrint og arabesk. København: Gyldendal

Brostrøm, Torben (1983). Modernisme før og nu. København: Gyldendal.

de Man, Paul (1971). “Literary History and Literary Modernity”. I: Blindness and Insight. New York: Oxford University Press

Enzensberger, Hans-Magnus (1960). Museum der modernen Poesie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Espmark, Kjell (1975). Att översätta själen. Stockholm: Norstedt

Eysteinsson, Astradur (1990). The Concept of Modernism. Ithaca: Cornell University Press

Fokkema, Douwe (1984). Literary History, Modernism and Postmodernism. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company

Frank, Niels (2001). “Replik til Jan Rosiek”. Kritik, 153, s. 68-70

Friedrich, Hugo (1956). Die Struktur der Modernen Lyrik. Reinbek: Rowohlt

Friedrich, Hugo (1968). Strukturen i moderne lyrik. København: Arena

Gemzøe, Anker (2003). “Modernisme og mimesis”. I: Anker Gemzøe og Peter Stein Larsen (red.). Modernismens historie. København: Akademisk Forlag

Gemzøe, Anker og Larsen, Peter Stein (red.) (2003). Modernismens historie. København: Akademisk Forlag

Haarder, Jon Helt (2000). “Villy og Sørensen: Skitse til genlæsning af et forfatterskab”. I: Kritik 143.

Larsen, Finn Stein (1967). “Lyrik”. I: Jørn Vosmar (red.). Modernismen i dansk litteratur. København: Danmarks Radio.

Larsen, Gorm (2003). “Modernismekonstruktioner. Æstetiske og sociologiske vinkler på modernisme”. I: Anker Gemzøe og Peter Stein Larsen (red.). Modernismens historie. København: Akademisk Forlag

Larsen, Gorm & Thobo-Carlsen, John (red.) (2003). Modernismens betydende former. København: Akademisk Forlag

Larsen, Peter Stein (1997). Digtets krystal. København: Borgen

Larsen, Peter Stein (1998). Modernistiske outsidere. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Larsen, Peter Stein (2011).“Modernismen som strukturelt og funktionel begreb”. I: Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik. Hellerup: Spring

Mai, Anne-Marie (1998). “The Thrill of It All. Modernismen som mangearmet blæksprutte”. Kritik, 135

Mai, Anne-Marie (2016). Galleri 66. En historie om nyere dansk litteratur. København: Gyldendal

Maier, R.N. (1964). Paradies der Weltlosigkeit. Stuttgart: Ernst Klett Verlag

Mønster, Louise (2009). Nedbrydningens opbyggelighed. Litterære historier i det 20. århundredes nordiske modernistiske lyrik. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Nielsen, Hans-Jørgen (red.) (1968). eksempler. København: Borgen

Ortega y Gassét, José (1925/1962). Menneskets fordrivelse fra kunsten. København: Gyldendal.

Petersen, Viggo Kjær (1967). “Drama”. I: Jørn Vosmar (red.). Modernismen i dansk litteratur. København: Danmarks Radio.

Povlsen, Steen Klitgård (2000). Dødens værk. Fem kapitler om døden i moderne litteratur, litteraturteori og psykoanalyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Skyum-Nielsen, Erik (1982). Modsprogets proces. København: Arena

Svendsen, Erik (1998). Det nye. Sonderinger i dansk litterær modernisme. København: Gyldendal.

Svendsen, Erik (2003). “Johannes V. Jensen – modernist?”. I: Anker Gemzøe og Peter Stein Larsen (red.). Modernismens historie. København: Akademisk Forlag

Sørensen, Peer E. (2019). Modernismens ansigter. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Todorov, Tzvetan (1990). “The Notion of Literature”. I: Genres in Discourse. Cambridge: Cambridge University Press

Wellek, René & Warren, Austin (1949). Theory of Literature. New York: Harcourt, Brace & Co

Ørnsbo, Jess (1960). Digte. København: Gyldendal