Myte

Myte Ordet ”myte” kommer af det græske ord mythos [μῦθος] som betyder ”ord” eller ”tale” men også ”fortælling”, ”historie” samt i forlængelse heraf ”fiktion”. Grækerne forstod mythos som det modsatte af logos [λόγος], der ligeledes betyder ”ord” eller ”tale”, men har konnotationer som ”historisk sand”, ”rationel” og ”argumentativ”. Oprindeligt betegnede mythos således dét vi i […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Sofie Kluge
Reference

Barkan, Leonard (1986). The Gods Made Flesh: Metamorphosis and the Pursuit of Paganism. New Haven: Yale University Press

Barner, Wilfried, Anke Detken og Jörg Wesche (red.) (2007). Texte zur modernen Mythentheorie. Stuttgart: Philipp Reclam

Barthes, Roland (1957). Mythologies. Paris, Éditions du Seuil

Bohrer, Karl Heinz (red.) (1983), Mythos und Moderne – Begriff und Bild einer Rekonstruktion. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Bull, Malcolm (2005). The Mirror of the Gods. London: Penguin

Frye, Northrop (1990). Myth and Metaphor: Selected Essays, 1974-1988. Charlottesville: University of Virginia Press

Grafton, Anthony, Glenn W. Most, and Salvatore Settis (udg.). The Classical Tradition. Cambridge MA: Harvard University Press, 2010.

Kluge, Sofie (2014). Diglossia. The Early Modern Reinvention of Mythological Discourse. Kassel: Edition Reichenberger

Liddell Henry George and Robert Scott (1940). A Greek-English Lexicon. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon Press

Pépin, Jean (1958). Mythe et allégorie. Paris: Études Augustiniennes

Rosati, Gianpiero (1979). “L’esistenza letteraria. Ovidio e l’autocoscienza della poesia”. Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici, vol. 2, 101-36.

Seznec, Jean (1980). La survivance des dieux antiques. Paris: Flammarion

Warburg, Aby (1932). Die Erneuerung der heidnischen Antike: Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renässance. Leipzig: B. G. Teubner