Nærlæsning

Nærlæsning Udtrykket “nærlæsning” stammer fra den amerikanske nykritiks ”close reading”. Den nykritiske nærlæsning har et fokus på detaljen. I nykritikken interesserer man sig det særlige ved det litterære værk, der læses, og på den måde, hvorpå tekstelementerne samvirker i betydningsdannelsen i det unikke værk. Herved adskiller nykritikken sig fra den filologiske litteraturforskning, hvor man anskuer […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter
Reference

Albeck, Ulla ([1939]1962). Dansk Stilistik. Gyldendal: København.

Auerbach, Erich ([1946]1994): Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern: Francke Verlag.
Brooks, Cleanth ([1947]1968): The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. London: Methuen.

Friedrich, Hugo ([1956]1987). Strukturen i moderne lyrik. Gyldendal, København.

Felski, Rita (2015). The Limits of Critique. Chicago: University of Chicago Press.

Greenblatt, Stephen (1988). Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England. University of California Press, Berkeley.

Gumbrecht, Hans Ulrich (2004). Production of Presence. Stanford: Stanford University Press.

Jensen, Johan Fjord (1962). Den ny kritik. København: Berlingske Forlag.

Jensen, Johan Fjord (1967). ”At karakterisere”. I: KRITIK 1, 1. København: Fremad.

Kittang, A. og Aarseth, A. ([1968]1998). Lyriske strukturer. Innføring i diktanalyse. Oslo: Universitetsforlaget.

Kristensen, Sven Møller ([1938]1973). Impressionismen i dansk prosa 1870-1900. København: Gyldendal.

Larsen, Finn Stein 1971. Prosaens mønstre. København: Berlingske Leksikon Bibliotek.

Larsen, Finn Stein 2001. ”Nykritik”. I: Johannes Fibiger m.fl. (red.). Litteraturens tilgange. København: Gads Forlag.

Larsen, Peter Stein (2014). ”Nykritik”. I: Larsen, Gorm og Rasmussen, René (red.): Blink. Litterær analyse og metode. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

de Man, Paul (1971). Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Comtemporary Criticism. New York: Oxford University Press.

Sauerberg, Lars Ole (2000). Litteraturvidenskaben siden nykritikken. Odense: Odense Universitetsforlag.

Schmidt, Povl, Anne-Marie Mai, Inger-Lise Hjordt-Vetlesen, Ulrik Lehrmann og Finn Hauberg-Mortensen 2001: Læsninger i dansk litteratur 1-5. Odense: Odense Universitetsforlag.

Sontag, Susan (1966). Against interpretation and other essays. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1966.

Spivak, Gayatri 1999: A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge: Cambridge University Press.

Spring. Tidskrift for moderne dansk litteratur. 1991- .Redaktør (primært): Marianne Barlyng (tidligere i samarbejde med Birgitte Rasmussen Hornbek). Hellerup.

Vosmar, Jørn (1969). ”Værkets verden, værkets holdning”. I: KRITIK 13, København.

Wellek, René & Warren, Austin (1973). Theory of Literature. New York: Penguin Books.