Nykritik

Nykritik Historisk er etiketten ”The New Criticism” blevet hæftet på en strømning inden for litteraturteorien, der bryder igennem efter 1. verdenskrig ved universiteterne i de amerikanske sydstater. Dog opfattes to værker, der ikke stammer fra disse miljøer, ofte som determinerende i forhold til bevægelsens synspunkter, nemlig henholdsvis T.S. Eliots essaysamling The Sacred Wood (1920) og […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter
Reference

Auerbach, Erich ([1946]1994). Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern: Francke Verlag.

Behrendt, Poul (2006). Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse. København: Gyldendal.

Brooks, Cleanth ([1947]1968). The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. London: Methuen.

Egebak, Niels (1971). Tom Kristensen. København: Munksgaard.

Elbek, Jørgen (1966). Johannes V. Jensen. København: Gyldendal.

Eliot, T.S. ([1919]1964). “Tradition and the Individual Talent”. I: The Sacred Wood. London: Methuen.

Eliot, T.S. (1991). “Traditionen og det individuelle talent”. I: Atle Kittang m.fl (red.). Moderne litteraturteori. Oslo: Universitetsforlaget.

Eliot, T.S. (1969): “The Metaphysical Poets” (1921). I: Selected Essays. London: Faber.

Empson, William (1930). Seven Types of Ambiguity. London: Chatto & Windus.

Friedrich, Hugo ([1956]1987). Strukturen i moderne lyrik. Gyldendal, København.

Haarder, Jon Helt (2000). ”Villy og Sørensen. Skitse til genlæsning af et forfatterskab”. I: KRITIK, 143. København.

Haarder, Jon Helt (2004). ”Performativ biografisme. Litteraturvidenskaberne og det intime liv”. I: KRITIK, 167. København.

Hauge, Hans (2010). ”Giv nykritikken en ny chance”. I: Information 6. januar.

Jakobson, Roman ([1933]1991). ”Hva er poesi?”. I: Atle Kittang m.fl. (red.). Moderne litteraturteori. Oslo: Universitetsforlaget.

Jensen, Johan Fjord (1962). Den ny kritik. København: Berlingske Forlag.

Jensen, Johan Fjord (1964): ”Af en pindehuggers bekendelser”. I: Vindrosen, 3. København.

Jensen, Johan Fjord ([1965] 1981): “Tekst og helhed”. I: Efter guldalderkonstruktionens sammenbrud. Århus: Modtryk.

Jensen, Johan Fjord (1967): ”At karakterisere”. I: KRITIK, 1. København.

Kristensen, Sven Møller (1960). Digtning og livssyn. København: Gyldendal.

Larsen, Finn Stein (1971): Prosaens mønstre. København: Berlingske Leksikon Bibliotek.

Larsen, Finn Stein (2001): ”Nykritik”. I: Johannes Fibiger m.fl. (red.). Litteraturens tilgange. København: Gads Forlag.

Larsen, Peter Stein (2014). ”Nykritik”. I: Larsen, Gorm og Rasmussen, René (red.). Blink. Litterær analyse og metode. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Richards, I.A. ([1924]2001). Principles of literary criticism. London: Routledge.

Vosmar, Jørn 1970: ”Om Niels Lyhne”. I: Niels Barfoed (red.). Omkring Niels Lyhne. København: Hans Reitzels Forlag.

Wellek, René & Warren, Austin ([1942]1973). Theory of Literature. New York: Penguin Books.

Wimsatt, W.K. Jr. & Beardsley, Monroe C. ([1954]1949); “The Intentional Fallacy”. I: The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry. Lexington: University of Kentucky Press.