Økofiktion

Økofiktion Økofiktion er en samlebetegnelse for to overordnede typer litteratur: litteratur, der tematiserer miljø- og klimaforandringer samt natur-orienteret litteratur, der omhandler relationer mellem mennesker og fysiske omgivelser. Økofiktioner betoner, at menneskets historie er involveret i naturens historie og vice versa, hvorfor natur, landskaber eller andre fysiske miljøer spiller en væsentlig rolle heri. Menneskelig ansvarlighed, sanselighed […]

Log ind for at læse videre.
Se også Økokritik
Reference

Buell, Lawrence (1996). The environmental imagination, Thoreau, nature writing, and the formation of American culture. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Flinker, Jens Kramshøj (2020a). ”Fra før-antropocæne til antropocæne økofiktioner: postkolonial økorealisme – Anholt-trilogien og Den beste hausten er etter monsun”. I: Barlyng, Marianne (red.). Solen er ligeglad – er litteraturen? Hellerup: Forlaget Spring.

Clark, Timothy (2013).”Nature, Post Nature”. I: Westling, Louise (red.). The Cambridge Companion to: Literature and the Environment. New York. Cambridge University Press, s. 75-89.

Dwyer, Jim (2010). Where the Wild Books Are, A Field Guide to Ecofiction. Reno: University of Nevada Press.

Friis, Elisabeth (2015). ”Økopoetiske tendenser i dansk samtidslitteratur”. I: DanskNoter 3, s. 40-45.

Garrard, Greg ([2004]2008). Ecocriticism. London: Routledge Taylor & Francis Group.

Heise, Ursula K. (2009). Sense of Place and Sense of Planet: The Environmental Imagination of the Global. Oxford: Oxford University Press.

Levin, Jonathan (2011). “Contemporary ecofiction”. I: Cassuto, Leonard Clare Virginia Eby og Benjamin Reiss (red.). The Cambridge History of the American Novel. New York: Cambridge University Press, s. 1122-1136.

Mønster, Louise (2017). ”Antropocæn poesi: Et spor i ny skandinavisk digtning”. I: Larsen, Peter Stein, Louise Mønster og Hans Kristian Rustad (red.). Økopoesi: Modernisme i nordisk lyrikk, 9. Bergen: Alvheim & Eide, s. 159-191.

Murphy, Patrick D. (2000). Further Afield in Study of Nature-Oriented Literature. Charlottesville: University Press of Virginia.