Økokritik

ØkokritikØkokritik (“ecocriticism” eller “environmental criticism ”) er et tværdisciplinært studie, der udforsker litteratur og andre menneskelige artefakter i relation til natur og miljø. For økokritikere er det fysiske materielle ikke kun en passiv modtager for menneskets interventioner eller projektioner, men er aktivt i formationen og transformationen af sprog, kultur og samfund. Dette markerer et radikalt […]

Log ind for at læse videre.
Se også Økofiktion
Et godt sted at læse videre

Garrard, Greg (2004). Ecocriticism. London: Routledge

Zapf, Hubert (red.) (2016). Handbook of Ecocriticism and Cultural Ecology. Berlin: De Gruyter

Garrard, Greg (red.) (2014). The Oxford Handbook of Ecocriticism. Oxford: Oxford University Press

Morton, Timothy (2010). The Ecological Thought. Cambridge: Harvard University Press

Reference

Alaimo, Stacy (2010). Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self. Bloomington: Indiana University Press

Bate, Jonathan (1991). Romantic Ecology, Wordsworth and the Environmental Tradition. London: Routledge

Bennett, Jane (2010). Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham: Duke University Press

Buell, Lawrence (2001). Writing for an Endangered World, Literature, Culture, and Environment in the U.S. and Beyond. Cambridge: Harvard University Press

Buell, Lawrence (2005). The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination. Hoboken: Blackwell

Buell, Lawrence; Heise, Ursula K.; Thornber, Karen: “Literature and Environment”, publiceret online i Advance, 1. august 2011: adgang 16. april, 2019 https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-environ-111109-144855

Garrard, Greg (2004). Ecocriticism. London: Routledge
Garrard, Greg (red.) (2014). The Oxford Handbook of Ecocriticism. Oxford: Oxford University Press

Gersdorf, Catrin & Mayer, Sylvia: “Nature in literary and cultural studies: defining the subject of ecocriticism – an introduction”. I: Catrin Gersdorf & Sylvia Mayer (red.). Nature in literary and cultural studies, transatlantic conversations on ecocriticism. Rodopi, nr. 3, 2006

Glotfelty, Cheryll (1996). “Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis”. I: Cheryll Glotfelty & Harold Fromm (red.). The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens: University of Georgia Press

Gregersen, Martin & Skiveren, Tobias (2016). Den materielle drejning – Natur, teknologi og krop i (nyere) dansk litteratur. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Grewe-Volpp, Christa (2016). “Ecofeminisms, the Toxic Body, and Linda Hogan’s Power”. I: Hubert Zapf (red.). Handbook of Ecocriticism and Cultural Ecology. Berlin: De Gruyter

Hiltner, Ken (2015). Ecocriticism: The Essential Reader. New York/London: Routledge

Irr, Caren: “Climate Fiction in English”, publiceret online i Oxford Research Encyclopedia of Literature, februar 2017, adgang 20. april, 2019, https://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780190201098.013.4

Latour, Bruno (]1991], 2007): Vi har aldrig været moderne. København: Hans Reitzels Forlag

Lovino, Serenella & Oppermann, Serpil: ”Stories come to matter”. I: Serenella Lovino og Serpil Oppermann (red.). Material Ecocriticism. Durham: Indiana University Press

Morton, Timothy (2010). The Ecological Thought. Cambridge: Harvard University Press

Rigby, Kate (2002): ”Ecocriticism”. I: Julian Wolfreys (red.). Introducing Criticism at the Twenty-First Century. Edinburgh: Edinburgh University Press

Zapf, Hubert (2016): “Introduction”. I: Handbook of Ecocriticism and Cultural Ecology. De Gruyter