Økokritik

ØkokritikØkokritik (“ecocriticism” eller “environmental criticism”) udgør ikke en enkelt samlet teori eller metodologi, men er et tværdisciplinært studie inden for litteratur- og kulturvidenskab. Økokritik tager afsæt i overbevisningen om, at litteratur og andre kreative genrer, såsom film og billedkunst, former menneskets miljømæssige forestillinger – i kraft af ord, narrativer og billeder – og at undersøgelser […]

Log ind for at læse videre.
Se også Økofiktion
Et godt sted at læse videre

Garrard, Greg (2004). Ecocriticism. London: Routledge

Zapf, Hubert (red.) (2016). Handbook of Ecocriticism and Cultural Ecology. Berlin: De Gruyter

Garrard, Greg (red.) (2014). The Oxford Handbook of Ecocriticism. Oxford: Oxford University Press

Morton, Timothy (2010). The Ecological Thought. Cambridge: Harvard University Press

Reference

Alaimo, Stacy (2010). Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self. Bloomington: Indiana University Press

Barad, Karen (2007). Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham: Duke University Press

Bennett, Jane (2010). Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham: Duke University Press

Buell, Lawrence m.fl. (2011). “Literature and Environment”. The Annual Review of Environment and Resources, 36, s. 417-440

Clark, Timothy (2013). “Nature, Post Nature”. I: Westling, Louise (red.). The Cambridge Companion to Literature and the Environment. Cambridge: Cambridge University Press, s. 75-89

Coupe, Laurence (2000). “General Introduction”. I: Coupe, Laurence (red.). The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism. London: Routledge, s. 1-8

Crutzen, P. J. og Stoermer, E. F. (2000). ”The ‘Anthropocene’”. I: Global Change Newsletter, 41, s. 17-18.

Flinker, Jens Kramshøj (2022). “Sondringer i økokritikken: En økonarratologisk analyse af Solar”. I: Barlyng, Marianne (red.). Solen er ligeglad – er litteraturen? Hellerup: Forlaget Spring, s. 243-264

Garrard, Greg (2012). Ecocriticism. 2. udgave. London: Routledge, Taylor & Francis Group [opr. udg. 2004]

Gregersen, Martin og Skiveren, Tobias (2016). Den materielle drejning: Natur, teknologi og krop i (nyere) dansk litteratur. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Ghosh, Amitav (2017). The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable. Chicago: University of Chicago Press

James, Erin (2015). The Storyworld Accord: Econarratology and Postcolonial Narratives. Lincoln: University of Nebraska Press

Iovino, Serenella og Oppermann, Serpil (2014). “Introduction: Stories Come to Matter”. I: Iovino, Serenella og Oppermann, Serpil (red.). Material Ecocriticism. Bloomington: Indiana University Press, s. 1-17

Morton, Timothy (2010). The Ecological Thought. Cambridge: Harvard University Press

Rigby, Kate (2002). “Ecocriticism”. I: Wolfreys, Julian (red.). Introducing Criticism in the Twenty-First Century. Edinburgh: Edinburgh University Press, s. 151-78

Soper, Kate (1995). What is nature?: Culture, Politcs and the Non-human. Cambridge: Blackwell

Tønder, Lars (2019). “Det antropocæne”. I: Eriksson, Birgit og Schiermer, Bjørn (red.). Ny kulturteori. København: Hans Reitzels Forlag, s. 729-57

Zapf, Hubert (2017). Literature as Cultural Ecology: Sustainable Texts. London: Bloomsbury Academic