Oplysning

Oplysning Som historisk fænomen dækker “oplysning”, eller “oplysningen” i bestemt form, over en intellektuel bevægelse eller strømning i 1700-tallets Europa. Helt overordnet kan oplysningens vigtigste bestræbelser sammenfattes som på den ene side at betone menneskets rolle og muligheder i verden, og på den anden side – mere eller mindre radikalt – at forbedre samfundet og […]

Log ind for at læse videre.
Et godt sted at læse videre

Høiris, Ole & Ledet, Thomas (red.) (2007). Oplysningens verden. Idé, historie, videnskab, kunst. Århus: Aarhus Universitetsforlag

Robertson, John (2015). The Enlightenment. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press

Reference

Adorno, Theodor W. & Horcheimer, Max (1947). Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Amsterdam: Querido Verlag

Barchas, Janine (2003). Graphic Design, Print Culture, and the Eighteenth-Century Novel. Cambridge: Cambridge University Press

Berndtsson, Tim (2017). “Frimureriets medier: Om 1700-talsfrimureriets mediering av hemligheter i tal, handskrift och tryck.” Sjuttonhundratal, 14, s. 17-37

Bjerring-Hansen, Jens (2015). Ludvig Holberg på bogmarkedet: Studier i Peder Paars og den litterære kultur i 1700- og 1800-tallet. København: Det Kongelige Bibliotek/Museum Tusculanum Press

Bredsdorff, Thomas (2003). Den brogede oplysning. Om følelsernes fornuft og fornuftens følelse i 1700-tallets nordiske litteratur. København: Gyldendal

Bredsdorff, Thomas (2004). “Holberg i oplysningen. Oplysningen i Holberg”. I: Dahlberg, Gunilla m.fl. (red.). Holberg i Norden. Lund: Makadam, s. 41-58

Cassirer, Ernst (1932). Die Philosophie der Aufklärung. Tübingen: Mohr

Chartier, Roger (1991). The Cultural Origins of the French Revolution. Durham, N.C.: Duke University Press. [Fransk orig. Les origines culturelles de la Révolution française. Paris: Seuil, 1990]

Darnton, Robert (1982). The Literary Underground of the Old Regime. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Frängsmyr, Tore (1993). Sökandet efter upplysningen: perspektiv på svenskt 1700-tal. Stockholm: Natur & Kultur

Gay, Peter (1966-69). The Enlightenment: An Interpretation, 1-2. New York: Knopf

Gjerlevsen, Simona (2017). “Fiktionens svar på virkelighedens udfordringer: Ligestillingsproblematikker i Carl August Thielos Frøken von Weisensøe”. I: Bredsdorff, Thomas & Hansen, Søren Peter (red.). Det lange lys. 2000-tals spørgsmål, 1700-tals svar. København: UPress, s. 147-166

Gray, John (1995). Enlightenment’s Wake: Politics and Culture at the Close of the Modern Age. London: Routledge

Habermas, Jürgen (1962). Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Berlin: Neuwied. [Dansk overs. Borgerlig offentlighed – offentlighedens strukturændring. Undersøgelser af en kategori i det borgerlige samfund]

Habermas, Jürgen (1981). Theorie des kommunikativen Handelns, I-II. Frankfurt a.M.: Suhrkamp

Horstbøll, Henrik; Langen, Ulrik & Stjernfelt, Frederik (2020). Grov Konfækt. Tre vilde år med trykkefrihed 1770-73. 1-3. København: Gyldendal

Høiris, Ole & Ledet, Thomas (red.) (2007). Oplysningens verden. Idé, historie, videnskab, kunst. Århus: Aarhus Universitetsforlag

Israel, Jonathan (2001). Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750. Oxford: Oxford University Press

Israel, Jonathan (2019). The Enlightenment that Failed. Ideas, Revolution, and Democratic Defeat, 1748-1830. Oxford: Oxford University Press. [København: Informations Forlag, 2009]

Kant, Immanuel (1784). “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?”. Berlinischen Monatsschrift, Dezember, s. 481-494. [Dansk overs. i Slagmark, 1987: 9]

Krauss, Werner (1963). Studien zur deutschen und französischen Aufklärung. Berlin: Rütten & Loening Verlag

Krefting, Ellen; Nøding, Aina & Ringvej, Mona (2014). En pokkers skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet. Oslo: Scandinavian Academic Press

Krefting, Ellen; Nøding, Aina & Ringvej, Mona (red.) (2015). Eighteenth-Century Periodicals as Agents of Change. Leiden: Brill

Nøding, Aina (2018). Claus Fasting. Dikter, journalist og opplysningspioner. Oslo: Scandinavian Academic Press

Pinker, Steven (2018). Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. New York: Viking Press

Robertson, John (2015). The Enlightenment. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press

Siskin, Clifford & Warner, William (red.) (2010). This Is Enlightenment. Chicago: Chicago University Press

Todorov, Tzvetan (2006). L’esprit des lumieres. Paris: Laffont. [Dansk overs. Til forsvar for oplysningen. København: Informationsforlag, 2011]