Paratekst

Paratekst Paratekst er et begreb, der sammenfattende bruges om alle de tekster, der omgiver og støtter op omkring en primærtekst. Primærteksten kan både være skønlitterær eller ej, fra fagbøger til digte. Paratekster deles ofte op i peritekster og epitekster. I den forstand gælder formlen paratekst = peritekst + epitekst (Klecker 2015: 402). Peritekster er de […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Stefan Kjerkegaard
Et godt sted at læse videre

Kjerkegaard, Stefan (2018) “Paratekster”. I: Tore Rye Andersen, Sara Tanderup, Nina Christensen, Birgitte Stougaard Pedersen, Jørgen Bruhn, Hans Kristian Rustad (red.). Litteratur mellem medier.  Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 67-85

Søndergaard, Leif (2003). “Paratekst”. I: Leif Søndergaard (red.). Om litteratur: metoder og perspektiver. Århus: Systime

Reference

Birke, Dorothee and Birte Christ (2013). “Paratext and Digitized Narrative: Mapping the Field”. I: Narrative 21.1, s. 65-87

Genette, Gérard (1997). Paratexts. Thresholds Of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press

Genette, Gérard (2010). “Paratekster”. I: Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak (red.). Boghistorie. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 91-107

Gray, Jonathan (2010). Show Sold Separately: Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts. New York: New York University Press

Handesten, Lars (2018). Litteraturen rundt. Aktører i det litterære felt. København: Samfundslitteratur

Kjerkegaard, Stefan (2018). “Paratekster”. I: Litteratur mellem medier. Tore Rye Andersen, Sara Tanderup, Nina Christensen, Birgitte Stougaard Pedersen, Jørgen Bruhn, Hans Kristian Rustad (red.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 67-85

Klecker, Cornelia (2015). “The other kind of film frames: a research report on paratexts in film”. I: Word & Image. 31.4, s. 402-413

Maclean, Marie (1991) “Pretexts and Paratexts: The Art of The Peripheral”. I: New Literary History. 22:2, s. 273-279

Rasmussen, A. J. (2015). “Genre and Paratext”. I: S. Auken, P. S. Lauridsen, & A. J. Rasmussen (red.). Genre and… Ekbatana. Copenhagen Studies in Genre, bd. 2, s. 125-152

Stanitzek, Georg (2005). “Texts and Paratexts in Media”. I: Critical Inquiry. 32.1, s. 27-42

Stanitzek, Georg (2010). “Buch: Medium und Form – in paratexttheoretischer Perspektive”. I: Ursula Rautenberg. Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch, Band 1: Theorie und Forschung. Berlin og New York: Walter de Gruyter, s. 157-200

Søndergaard, Leif (2003). “Paratekst”. I: Leif Søndergaard (red.). Om litteratur: metoder og perspektiver. Århus: Systime