Performativ biografisme

Performativ biografisme I Performativ biografisme. En hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur defineres begrebet sådan: “Performativ biografisme betegner det at kunstnere bruger sig selv og andre virkelige personer i en æstetisk betonet interaktion med læserens og offentlighedens reaktioner” (Haarder 2014: 9). Det er et paraplybegreb, der ved at sammentænke mediehistorie, kunsthistorie og litteraturhistorie dækker forskellige […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Jon Helt Haarder
Reference

Behrendt, Poul (2006). Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse. København: Gyldendal

Burke, S. (red.) (1995): Authorship. From Plato to the Postmodern. A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press

Haarder, Jon Helt (2014). Performativ biografisme. En hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur. København: Gyldendal

Haarder, J.H. (2019a). “Performativ biografisme” i M. Femø Nielsen og S. Skriver (red.): Metodekogebogen. 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab. U press. S. 271-72

Haarder, Jon Helt (2019b). “Knausenstein’s Monster. Portraits of the Author in a Post-Anthropocentric Mirror.” Textual Practice, e-pub

Kjerkegaard, Stefan (2017). Den menneskelige plet. Medialiseringen af litteratursystemet. København: Dansklærerforeningen

Schwartz, Camilla & Haarder, Jon Helt (2017). “Er Christina Hagen til store sorte pikke?” Lokaliseret på https://www.information.dk/debat/2017/03/christina-hagen-store-sorte-pikke