Poetik

Poetik Begrebet dækker over en bred vifte af ytringer om og principper for litteraturens mål og midler. Poetikkens væsentligste emner er det litterære kunstværks tilblivelse, litteraturens genrer og deres formelle karakteristika (metrik, tropik, komposition m.m.) samt værkets funktionelle aspekter, herunder virkning på læseren og forholdet mellem liv og kunst (mimesis). Disse litteraturfaglige kernespørgsmål er blevet […]

Log ind for at læse videre.
Et godt sted at læse videre

Andersen, Jørn Erslev (red.) (2012). Sansning og erkendelse: æstetikhistoriske grundtekster fra Baumgarten til Kant. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Larsen, Peter Stein (1997). Digtets krystal. Valby: Borgen

Schmidt, Michael Kallesøe (2018). Forfatterpoetik. En genres historie. Hellerup: Forlaget Spring

Tøjner, Poul Erik (1989). Poetik – at tænke med kunst. København: Gyldendal

Reference

Bakhtin, Mikhail M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics. Minneapolis/London: University of Minnesota Press

Hutcheon, Linda (1988). A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. New York/London: Routledge

Larsen, Peter Stein (2011). Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik. Hellerup: Forlaget Spring

Madsen, Peter (1972). Modsigelsens poetik. Poetik, 5 (18), s. 174-208

Møller, Lis (2011). Erindringens poetik. William Wordsworth, S.T. Coleridge, Thomas De Quincey. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag