Postdramatisk teater

Postdramatisk teater Postdramatisk teater gør op med dramaet som idealform i teatret. Som “postdramatisk” betegnes scenekunst og teatertekster, der udfordrer eller overskrider dramaets traditionelle formkrav. Først og fremmest udfordres idealet om et enstrenget lineært, kausallogisk forløb med en stigende spændingskurve, et klart skæbneomslag og en afsluttende katastrofe eller løsning (se Freytags pyramide), som det har […]

Log ind for at læse videre.
Forfattere Laura Luise Schultz
Se også Episk teater
Et godt sted at læse videre

Lehmann, Hans-Thies ([1999] 2006). Postdramatic Theatre. London/New York: Routledge

Wirth, Andrzej (1987). “Realität auf dem Theater als ästhetische Utopie oder: Wandlungen des Theaters im Umfeld der Medien”. I: Gießener Universitätsblätter, 20 (1987) Heft 2, s. 83-91

Reference

Lehmann, Hans-Thies ([1999] 2006). Postdramatic Theatre. London/New York: Routledge

Szondi, Peter (1956). Theorie des modernen Dramas. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Wirth, Andrzej (1987). “Realität auf dem Theater als ästhetische Utopie oder: Wandlungen des Theaters im Umfeld der Medien”. I: Gießener Universitätsblätter, 20 (1987) Heft 2, s. 83-91

Wirth, Andrzej (1989). “Stein and Witkiewicz: Critique of Dramatic Reason”. I: Wiles, Timothy (red.). Poland Between the Wars: 1918-1939. A Collection of Papers and Discussions from the Conference “Poland between the Wars: 1918-1939” held in Bloomington, Indiana February 21-23, 1985. Bloomington, Ind.: Indiana University Polish Studies Center, s. 280-287, 293-296