Postmodernisme

Postmodernisme Postmodernismen er en samlebetegnelse for en bred vifte af arkitektur, kunst, film og litteratur, der er en følge af det senmoderne samfunds udvikling. Hvor modernismen gerne blev opfattet som et korrektiv til det moderne samfund (mest markant formuleret af tyske Theodor W. Adorno), er de kritiske dimensioner mindre udtalt i postmodernismens litterære manifestationer. Fænomenet […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Erik Svendsen
Et godt sted at læse videre

Hejlsted, Annemette (1995). Hinsides den glade nihilisme. Edda, nr. 4

Jansson, Bo G. (1995). Postmodernism og metafiktion i Norden. Aarhus: LÆS, Institut for Nordisk

Kosmorama, nr. 189 (1989). Temanummer om postmodernisme i filmmediet

Kyndrup, Morten (1986). Det postmoderne. Om betydningens forandring i kunst, litteratur, samfund. København: Gyldendal

Stjernfelt, Frederik & Tøjner, Poul Erik (1989). Billedstorm. Om dansk kunst og kultur på det seneste. København: Amadeus

Reference

Anderson, Perry (1998). The Origins of Postmodernity. London: Verso

Baudrillard, Jean (1981). Simulacra and Simulation. Michigan: The University of Michigan Press

Baudrillard, Jean (1986/ 1987). Amerika. København: Akademisk Forlag

Bell, Daniel (1976). The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books

Best, Steven & Kellner, Douglas (1991). Postmodern Theory. Critical Interrogations. London: Macmillan

Bø-Rygg, Arnfinn (1986). Det utholdte nullpunkt. Om postmodernismen og dens forutsetning i modernismen, Kultur & Klasse, nr.53

Eco, Umberto (1985). Efterskrift til Rosens Navn. København: Forum

Foster, Hal (red.) (1983). Postmodern Culture. London: Pluto Press

Frank, Niels (2007). Alt andet er løgn. Essays om moderne litteratur. København: Gyldendal

Habermas, Jürgen (1989). The New Conservatism. Cambridge: MIT Press

Hutcheon, Linda (1985). A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. Chicago: University of Illinois Press

Hutcheon, Linda (1988). A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. London: Routledge

Hutcheon, Linda (1989). The Politics of Postmodernism. London: Routledge

Huyssen, Andreas (1986). After the Great Divide. Modernism, Mass Culture and Postmodernism, London: Macmillan Press

Huyssen, Andreas & Scherpe, Klaus R. (red.) (1986). Postmoderne. Zeichen eines kulturelle Wandels. Hamburg: Rowolts Enzyklopädie

Jameson, Fredric (1991). Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. London: Verso

Jeffries, Stuart (2021). Everything, All the Time, Everywhere. How We Became Post-modern. London: Verso

Jensen, Jens F. (1986). Om postmodernismen er næsten alt allerede sagt fra begyndelsen…, Kultur & Klasse, nr. 53.

Jensen, Jens F. (1987). De sidste moderne – de første postmoderne: ‘Tidlig postmodernisme’ og tidsskriftet Ta’. Kultur & Klasse, nr. 59

Kemper, Peter (red.) (1988). Postmoderne oder der Kampf um die Zukunft. Frankfurt: Fischer

Lyotard, Francois (1979/1982). Viden og det postmoderne samfund. København: Sjakalen

Lyotard, Francis (1986). Det postmoderne forklaret for børn. København: Akademisk Forlag

Löfgren, Mikael & Molander, Anders (red.) (1986). Postmoderna tider. Stockholm: Norstedts

McHale, Brian (1987). Postmodernist Fiction. London: Routledge

Sontag, Susan (1964/ 1965/ 1990). “Against Interpretation/ Notes on Camp/ One Culture and the new Sensibility”. I: Against Interpretation. New York: Anchor Book

Stidsen, Marianne (2002). Idyllens grænser. På sporet af en kritisk postmodernisme. København: Samleren

Theory, Culture & Society, vol. 5 (1988). Temanummer om postmodernism. London: SAGE Publications

Waugh, Patricia (1984). Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. London: Routledge

Zima, Peter V. (2001). Moderne/ Postmoderne. Tübingen: A. Franke Verlag