Reformationslitteratur

Reformationslitteratur Med ‘reformationslitteratur’ menes skrifter, der er udsprunget af den kirkelige reformation i 1500-tallet. Denne reformation blev afgørende præget af den tyske teolog Martin Luther (1483-1546), som i 1517 offentligt kritiserede den katolske kirkes afladshandel og snart udvidede sin kritik til flere lærepunkter, traditioner og institutioner. I løbet af få år fik Luthers synspunkter stor […]

Log ind for at læse videre.
Reference

Dahlerup, Pil (2016). Litterær reformation. København: U Press

Dal, Erik (1995). Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1482-1600. Magasin Fra Det Kongelige Bibliotek, 10(4), s. 53-64

Friis, Oluf (1945). “Den danske Litteraturs Historie.” I: Fra Oldtiden indtil Renæssancen (c. 1615). København, Hirschsprung

Kaspersen, Søren, Andersen, Michael Bruun, Agger, Gunhild, Busk-Jensen, Lise, Auring, Steffen, Jensen, Johan Fjord, Hougaard, Jens & Brask, Peter (1983). Dansk Litteraturhistorie. Bind 2. Lærdom og magi 1480-1620. København: Gyldendal.

Nielsen, Lauritz (1996). Dansk Bibliografi 1482-1600, 2. udgave med supplement og registre ved Erik Dal. København: Det kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.